Документацiя конкурсних торгiв 2012 год


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.1 Двигуни та силовi установки гiдравлiчнi та пневматичнi (станцiя насосна СНД-100/32 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.10.4 Трансформатори (лот №1 - пiдстанцiя вибухобезпечна комплектна трансформаторна КТПВ-630/1,2 або еквiвалент; лот №2 - пiдстанцiя вибухобезпечна комплектна трансформаторна КТПВ-630/0,69 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - конвеєр шахтний стрiчковий 1Л800Д або еквiвалент; лот №2 - конвеєр шахтний стрiчковий 1Л800Д або еквiвалент; лот №3 - конвеєр шахтний скребковий пересувний СП 251 або еквiвалент; лот №4 - конвеєр шахтний скребковий пересувний СП250 або еквiвалент; лот №5 - дорога канатна надiрунтова удосконалена ДКНУ1 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (завантажувальний пристрiй з ваговим дозуванням або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (капiтальний ремонт прохiдницького комбайну) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.23.2 Вентилятори (вентилятор ВМЕ 2-8 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.10.1 Устаткування медичне, хiрургiчне та ортопедичне (лот №1 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №2 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №3 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №4 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №5 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №6 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №7 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №8 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №9 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №10 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.10.1 Устаткування медичне, хiрургiчне та ортопедичне (лот №1 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №2 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №3 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №4 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №5 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №6 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №7 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №8 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №9 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №10 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (система енергопостачання СИЭ -120-РП-ХХ-УХЛ5 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (живильник ПКЛ-8 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.50.2 Устаткування освiтлювальне (лот №1 - свiтильник шахтний або еквiвалент; лот №2 - свiтильник шахтний або еквiвалент; лот №3 - свiтильник шахтний або еквiвалент; лот №4 - свiтильник шахтний або еквiвалент; лот №5 - свiтильник шахтний або еквiвалент; лот №6 - свiтильник шахтний або еквiвалент; лот №7 - свiтильник шахтний або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.10.1 Устаткування медичне, хiрургiчне та ортопедичне (лот №1 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент; лот №2 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент; лот №3 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент; лот №4 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент; лот №5 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент; лот №6 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.23.1 Установки холодильнi та вентиляцiйнi промисловi (лот №1 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №2 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №3 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №4 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №5 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №6 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №7 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №8 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №9 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №10 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лот №1 - лебiдка ЛМ-71 або еквiвалент; лот №2 - лебiдка ЛШВ або еквiвалент; лот №3 - лебiдка ЛВ-25 або еквiвалент; лот №4 - запобiжна лебiдка 3 ЛП з електродвигуном або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (конвеєр шахтний скребковий пересувний СП250 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (лот №1 - комплексний розподiльний пристрiй КРУВТ-6 або еквiвалент; лот №2 - комплексний розподiльний пристрiй КРУВТ-6 або еквiвалент; лот №3 - комплексний розподiльний пристрiй КРУВТ-6 або еквiвалент; лот №4 - комплексний розподiльний пристрiй КРУВТ-6 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.3 Насоси та компресори повiтрянi (компресор УКВШ-15/7 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - капiтальний ремонт очисного комбайну УКД-200; лот №2 - капiтальний ремонт очисного комбайну 2ГШ-68Б). Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт секцiй механiзованого комплексу 1КД-90; лот №2 - ремонт секцiй механiзованого комплексу 3КД-90; лот № 3- ремонт секцiй механiзованого комплексу 3КД-90). Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин (лот №1 - агрегат електронасосний центробiжний багатоступеневий або еквiвалент; лот №2 - агрегат електронасосний центробiжний багатоступеневий або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 35.20.1 Локомотиви залiзничнi (електровоз АМ-8Д або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (завантажувальний пристрiй з ваговим дозуванням або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лот №1 - лебiдка ЛС-55-2ПМА з електродвигуном або еквiвалент; лот №2 - лебiдка ЛВУ або еквiвалент; лот №3 - лебiдка ЛМ140 без механiзма вiдключення або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (лот №1 - Вимикач автоматичний вибухозахищений АВВ-400/250 РМ або еквiвалент; Вимикач автоматичний вибухозахищений АВВ-400/250 РМ або еквiвалент; Вимикач автоматичний вибухозахищений АВВ-630 РМ УХЛ5або еквiвалент; лот №2 - Пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ-320 МВ або еквiвалент; Пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; Пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; Пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ-80 МР або еквiвалент; Пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ-80 МР або еквiвалент; Пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ-125 МВ або еквiвалент; лот №3 - агрегат шахтний трансформаторний АШТ-П-4 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.1 Двигуни та силовi установки гiдравлiчнi та пневматичнi (станцiя насосна СНД або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лот №1 - лебiдка ЛМ-71 або еквiвалент; лот №2 - лебiдка ЛВ -25 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - монорельсова канатна дорога ДКМУ-1 або еквiвалент; лот №2 - машина пiддиральнобурильна МПБ 1200або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (лот №1 - пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; лот №2 - пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ-125 МВ або еквiвалент; лот №3 - пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ-63 МР або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - конвеєр 1ЛТП800 або еквiвалент; лот №2 - конвеєр 1ЛТП800 або еквiвалент; лот №3 - конвеєр 1ЛТП800 або еквiвалент; лот №4 - Машина пiддиральнобурильна МПБ 1200 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин (лот №1 - насосна установка Д200/95 з електродвигуном або еквiвалент; лот №2 - насос 1В-20/10 з електродвигуном або еквiвалент; лот №3 - насосна установка ЦНС60-250 з електродвигуном або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (система енергопостачання електровозiв СИЭ або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - капiтальний ремонт прохiдницького комбайну КПД, лот №2 - капiтальний ремонт породонавантажувальної машини 1ПНБ-2Б ). Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ-250 МВ або еквiвалент, пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ-125 МВ або еквiвалент, пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ- 63 МВ або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва ( капiтальний ремонт очисного комбайну 1К -101У). Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 35.20.1 Локомотиви залiзничнi (електровоз ЕРА-10ВД або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 35.20.3 Склад рухомий iнший (лот №1 - вагонетка УВГ 2,5 або еквiвалент; лот №2 - вагонетка ВЛ-18 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.23.2 Вентилятори (Вентилятор ВМЭУ-6 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 Конвеєр шахтний скребковий пересувний СП 250 або еквiвалент, лот №2 верстат буровий НКР-100МВА або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 35.20.1 Локомотиви залiзничнi (електровоз АМ-8Д або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.3 Насоси та компресори повiтрянi (компресор УКВШ -15/7 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.24.2 Устаткування для сушiння, зважування та розбризкування (установка автоматична водяного пожежогасiння УВПК-Б1 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.10.1 Устаткування медичне, хiрургiчне та ортопедичне (лот №1 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент; лот №2 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент; лот №3 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент; лот №4 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент; лот №5 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент; лот №6 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент; лот №7 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент; лот №8 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.23.1 Установки холодильнi та вентиляцiйнi промисловi (лот №1 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент - 69 396,00 грн. з ПДВ; лот №2 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №3 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №4 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №5 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №6 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №7 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №8 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №9 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент; лот №10 - саморятiвник учбовий типу ШСС-1т або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.50.2 Устаткування освiтлювальне (лот №1 - свiтильник шахтний або еквiвалент; лот №2 - свiтильник шахтний або еквiвалент; лот №3 - свiтильник шахтний або еквiвалент; лот №4 - свiтильник шахтний або еквiвалент; лот №5 - свiтильник шахтний або еквiвалент; лот №6 - свiтильник шахтний або еквiвалент; лот №7 - свiтильник шахтний або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот № 1 - конвеєр скребковий СП 250 або еквiвалент; лот №2 - конвеєр 1ЛТ800Д або еквiвалент; лот №3 - конвеєр 1ЛТ800Д або еквiвалент; лот №4 - конвеєр скребковий СП 326 або еквiвалент; лот №5 - верстат буровий газодренажний СБГ-1М або еквiвалент; лот №6 - комбайн очисний 2ГШ68Б або еквiвалент; лот №7 - пiддиральнобурильна машина МПБ-1200 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва ( капiтальний ремонт очисного комбайну 1К -101У). Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва ( капiтальний ремонт секцiй механiзованого комплексу 2КД-90). Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва ( капiтальний ремонт секцiй механiзованого комплексу 2КД-90). Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - конвеєр стрiчковий 1Л800Д або еквiвалент; лот №2 - конвеєр стрiчковий 1Л800Д або еквiвалент; лот №3 - конвеєр скребковий СП 251 або еквiвалент; лот №4 - верстат буровий НКР-100МВА або еквiвалент; лот №5 - конвеєр скребковий СП 250 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лебiдка ЛС-55-2ПМА з електродвигуном або еквiвалент; лебiдка ЛВУ або еквiвалент; лебiдка ЛМ140 без механiзма вiдключення або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.30.1 Устаткування для керування технологiчними процесами автоматизоване (комплекс автоматизованого керування конвеєрами АУК.1М або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 32.20.2 Апаратура електрозв'язку (апаратура гучномовного зв'язку КУЗ-001 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - конвеєр 1Л80 або еквiвалент; лот №2 - конвеєр 1Л100К або еквiвалент; лот №3 - ланцюговий конвеєр СП 301 або еквiвалент; лот №4 - гуркiт ГЦЛ1А з двигуном або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.3 Насоси та компресори повiтрянi (лот №1 - компресор УКВШ-15/7 або еквiвалент; лот №2 - вакуумний насос НВ-50 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лебiдка ЛВ-25 з електродвигуном або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.10.4 Трансформатори (пiдстанцiя комплектна трансформаторна вибухозахищена КТПВ-250/6-0,69/1,2 або еквiвалент ) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.11.2 Споруди та каркаси металевi (лот №1 - секцiя кiнцева 2СКЛ2 зi зворотними консолями або еквiвалент; лот №2 - секцiя 3КД90Т або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (пускач ПВiТ-250 МВ-3(250/125/63) УХЛ5 або еквiвалент; пускач ПВiТ-63 МР УХЛ5 або еквiвалент; пускач ПВiТ-320 МВ-3(320/250/125А) УХЛ5 або еквiвалент; пускач ПВiТ-125 МВ-3(125/63/32А) УХЛ5 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (установка водяного пожежегасiння УВПК-Б1 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лебiдка скреперна 55ЛС-2ПМА або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (лот №1 - пускач ПВiТ-320 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-250 МВР або еквiвалент; пускач ПВiТ-125 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-63 М або еквiвалент; пускач ПВiТ-63 МР або еквiвалент; пускач ПВiТ-32 М або еквiвалент; агрегат пусковий шахтний АПШ-1 або еквiвалент; агрегат пусковий шахтний АПШ-2 або еквiвалент; вимикач автоматичний АВВ-630 або еквiвалент; вимикач автоматичний АВВ-400 або еквiвалент; пiдстанцiя КТПВ-630/1,2 або еквiвалент; пiдстанцiя ТСВП-630/0,69 або еквiвалент; лот №2 - вимикач автоматичний АВВ-400/250 РМ або еквiвалент; вимикач автоматичний АВВ-400/250 РМ або еквiвалент; вимикач автоматичний АВВ-630 РМ УХЛ5 або еквiвалент; пускач ПВiТ-320 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-80 МР або еквiвалент; пускач ПВiТ-80 МР або еквiвалент; пускач ПВiТ-125 МВ або еквiвалент; агрегат шахтний трансформаторний АШТ-П-4 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (лот №1 - пускач ПВiТ-320 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-250 МВР або еквiвалент; пускач ПВiТ-125 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-63 М або еквiвалент; пускач ПВiТ-63 МР або еквiвалент; пускач ПВiТ-32 М або еквiвалент; агрегат пусковий шахтний АПШ-1 або еквiвалент; агрегат пусковий шахтний АПШ-2 або еквiвалент; вимикач автоматичний АВВ-630 або еквiвалент; вимикач автоматичний АВВ-400 або еквiвалент; пiдстанцiя КТПВ-630/1,2 або еквiвалент; пiдстанцiя ТСВП-630/0,69 або еквiвалент; лот №2 - вимикач автоматичний АВВ-400/250 РМ або еквiвалент; вимикач автоматичний АВВ-400/250 РМ або еквiвалент; вимикач автоматичний АВВ-630 РМ УХЛ5 або еквiвалент; пускач ПВiТ-320 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-80 МР або еквiвалент; пускач ПВiТ-80 МР або еквiвалент; пускач ПВiТ-125 МВ або еквiвалент; агрегат шахтний трансформаторний АШТ-П-4 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.23.2 Вентилятори (вентилятор ВМЭУ-6 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.23.2 Вентилятори (вентилятор ВМЕ 2-8 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лебiдка ЛВ-25 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лот №1 - лебiдка ЛМ-71 або еквiвалент; лот №2 - лебiдка ЛВ-25 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лот №1 - скреперна лебiдка ЛС-55 або еквiвалент; лот №2 - лебiдка ЛС-55-2ПМА або еквiвалент; лебiдка ЛВУ або еквiвалент; лебiдка ЛМ140 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 32.20.2 Апаратура електрозв'язку (апаратура гучномовного зв'язку КУЗ-001 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.10.4 Трансформатори (пiдстанцiя ТСВП-250/6 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин (лот №1 - насос ЦНС 180-128 або еквiвалент; лот №2 - станцiя насосна СНД або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - конвеєр 1ЛТ800Д або еквiвалент; лот №2 - пiддирочно-бурильна машина МПБ-1200 або еквiвалент; лот №3 - конвеєр скребковий СП 326 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - пiддирочно-бурильна машина МПБ-1200 або еквiвалент; лот № 2 - монорельсовi канатнi дороги ДКМУ-1 або еквiвалент; лот № 3 - конвеєр 1ЛТП800 або еквiвалент; лот № 4 - конвеєр 1ЛТП800 або еквiвалент; лот № 5 - конвеєр 1ЛТП800 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi ( лот №1 - гуркiт ГЦЛ1А або еквiвалент; лот №2 - конвеєр 1Л80 або еквiвалент; лот №3 - конвеєр 1Л100К або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - конвеєр стрiчковий 1Л800Д або еквiвалент; лот №2 - конвеєр стрiчковий 1Л800Д або еквiвалент; лот №3 - конвеєр скребковий СП 251 або еквiвалент; лот №4 - верстат буровий НКР-100МВА або еквiвалент; лот №5 - конвеєр скребковий СП 250 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.11.2 Споруди та каркаси металевi (секцiя кiнцева 2СКЛ2 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.3 Насоси та компресори повiтрянi (лот №1 - компресор УКВШ-15/7 або еквiвалент; лот №2 - компресор УКВШ-15/7 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.3 Насоси та компресори повiтрянi (лот №1 - компресор УКВШ-15/7 або еквiвалент; лот №2 - вакуумний насос НВ-50 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.3 Насоси та компресори повiтрянi (лот №1 - компресор УКВШ-15/7 або еквiвалент; лот №2 - компресор УКВШ-15/7 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.20.2 Апаратура радiолокацiйна, радiонавiгацiйна та радiоапаратура дистанцiйного керування (вимiрювач швидкостi та напрямку повiтряного напряму ИСНВ або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 35.20.1 Локомотиви залiзничнi (електровоз АМ-8Д або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 35.20.1 Локомотиви залiзничнi (електровоз АМ-8Д або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.30.1 Устаткування для керування технологiчними процесами автоматизоване (комплекс автоматизованого керування конвеєрами АУК.1М або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (пускач ПВiТ-250 МВ-3(250/125/63) УХЛ5 або еквiвалент; пускач ПВiТ-63 МР УХЛ5 або еквiвалент; пускач ПВiТ-320 МВ-3(320/250/125А) УХЛ5 або еквiвалент; пускач ПВiТ-125 МВ-3(125/63/32А) УХЛ5 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (лот №1 - пускач ПВiТ-320 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-250 МВР або еквiвалент; пускач ПВiТ-125 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-63 М або еквiвалент; пускач ПВiТ-63 МР або еквiвалент; пускач ПВiТ-32 М або еквiвалент; агрегат пусковий шахтний АПШ-1 або еквiвалент; агрегат пусковий шахтний АПШ-2 або еквiвалент; вимикач автоматичний АВВ-630 або еквiвалент; вимикач автоматичний АВВ-400 або еквiвалент; пiдстанцiя КТПВ-630/1,2 або еквiвалент; пiдстанцiя ТСВП-630/0,69 або еквiвалент; лот №2 - вимикач автоматичний АВВ-400/250 РМ або еквiвалент; вимикач автоматичний АВВ-400/250 РМ або еквiвалент; вимикач автоматичний АВВ-630 РМ УХЛ5 або еквiвалент; пускач ПВiТ-320 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; пускач ПВiТ-80 МР або еквiвалент; пускач ПВiТ-80 МР або еквiвалент; пускач ПВiТ-125 МВ або еквiвалент; агрегат шахтний трансформаторний АШТ-П-4 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (лот №1 - пускач ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; лот №2 - пускач ПВiТ-125 МВ або еквiвалент; лот №3 - пускач ПВiТ-63 МР або еквiвалент; лот №4 - пускач ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; лот №5 - пускач ПВiТ-125 МВ або еквiвалент; лот №6 - пускач ПВiТ-63 МР або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №2 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №3 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №4 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №5 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №6 - капiтальний ремонт очисного комбайну)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (лот №1 - пускач або еквiвалент; лот №2 - пускач або еквiвалент; лот №3 - пускач або еквiвалент; лот №4 - пускач або еквiвалент; лот №5 - пускач або еквiвалент; лот №6 - пускач або еквiвалент; лот №7 - пускач або еквiвалент; лот №8 - пускач або еквiвалент; лот №9 - пускач або еквiвалент; лот №10 - фiдерний автомат або еквiвалент; лот №11 - фiдерний автомат або еквiвалент; лот №12 - апарат пусковий шахтний або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - станцiя насосна СНД 100/32 або еквiвалент; лот №2 - верстат буровий СБГ-1М або еквiвалент; лот №3 - пiддирочно-бурильна машина МПБ-1200 або еквiвалент; лот №4 - конвейєр скребковий СП250 або еквiвалент; лот №5 - завантажувальний пристрiй з ваговим дозуванням 1ЗУ11-1.00.000РЭ або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лот №1 - лебiдка або еквiвалент; лот №2 - лебiдка або еквiвалент; лот №3 - лебiдка або еквiвалент; лот №4 - лебiдка або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.3 Насоси та компресори повiтрянi (лот №1 - компресор УКВШ-15/7 або еквiвалент; лот №2 - компресор УКВШ-15/7 або еквiвалент; лот №3 - вакуумний насос НВ-20 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - комбайн очисний або еквiвалент; лот №2 - конвеєр скребковий або еквiвалент; лот №3 - конвеєр скребковий або еквiвалент; лот №4 - конвеєр стрiчковий або еквiвалент; лот №5 - конвеєр стрiчковий або еквiвалент; лот №6 - станцiя насосна або еквiвалент; лот №7 - анкероустановник або еквiвалент; лот №8 - стрiчковий конвеєр або еквiвалент; лот №9 - скребковий конвеєр або еквiвалент; лот №10 - конвеєр стрiчковий або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин (лот №1 - насосна установка Д200/95 з електродвигуном або еквiвалент; лот №2 - насос 1В-20/10 з електродвигуном або еквiвалент; лот №3 - насосна установка ЦНС60-250 з електродвигуном або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (капiтальний ремонт прохiдницького комбайну)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (лот №1 - пускач ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; лот №2 - пускач ПВiТ-125 МВ або еквiвалент; лот №3 - пускач ПВiТ-63 М або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (система енергозбереження електровозiв або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - станок буровий пiдземний або еквiвалент; лот №2 - скребковий конвеєр або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лот №1 - лебiдка ЛВ-25 або еквiвалент; лот №2 - лебiдка ЛШВ або еквiвалент; лот №3 - лебiдка ЛМ-71 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин (лот №1 - насосна установка або еквiвалент; лот №2 - установка компресорна шахтна або еквiвалент; лот №3 - насосна установка або еквiвалент; лот №4 - насос з електродвигуном або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (капiтальний ремонт прохiдницького комбайну)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (пускач або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.74.2 Ланцюги (лот №1 - скребковий ланцюг або еквiвалент; лот №2 - ланцюг круглоланковий або еквiвалент; лот №3 - ланцюг круглоланковий або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин (станцiя насосна або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар 33.30.1 Устаткування для керування технологiчними процесами автоматизоване (комплекс автоматизованого керування конвеєрами або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (гуркiт або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.73.1 Вироби з дроту (Канат або еквiвалент, Канат або еквiвалент, Канат або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лот №1 - Скреперна лебiдка або еквiвалент; лот №2 - Лебiдка або еквiвалент, Лебiдка або еквiвалент, Лебiдка або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 32.20.2 Апаратура електрозв'язку (лот №1 - Апаратура гучномовного зв'язку або еквiвалент; лот №2 - Апаратура гучномовного зв'язку або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.2 Апаратура електрична низьковольтна (лот №1 - Пост абонентський або еквiвалент, Датчики або еквiвалент, Датчики або еквiвалент, Датчики або еквiвалент; лот №2 - Кабеле-тросовий вимикач або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (лот №1 - пускач або еквiвалент, пускач або еквiвалент, пускач або еквiвалент, пускач або еквiвалент, пускач або еквiвалент, пускач або еквiвалент, пускач або еквiвалент, пiдстанцiя або еквiвалент, пiдстанцiя або еквiвалент; лот №2 - вимикач автоматичний або еквiвалент, вимикач автоматичний або еквiвалент, вимикач автоматичний або еквiвалент, пускач або еквiвалент, пускач або еквiвалент, пускач або еквiвалент, пускач або еквiвалент, пускач або еквiвалент, пускач або еквiвалент, агрегат шахтний трансформаторний або еквiвалент, вимiрювач швидкостi або еквiвалент, автомат або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.13.4 Стрiчки, приводнi паси гумовi (лот №1 - стрiчка конвеєрна або еквiвалент, стрiчка конвеєрна або еквiвалент; лот №2 - стрiчка конвеєрна або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - конвеєр або еквiвалент; лот №2 - конвеєр або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (агрегат або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будвництва (риштак СП 202 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин ( станцiя насосна або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (скребковий ланцюг або еквiвалент, риштак або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.10.2 Електродвигуни та генератори змiнного струму (лот №1 - електродвигун або еквiвалент, електродвигун або еквiвалент; лот №2 - електродвигун або еквiвалент; лот №3 - електродвигун або еквiвалент, електродвигун або еквiвалент; лот №4 - електродвигун або еквiвалент; лот №5 - електродвигун або еквiвалент, електродвигун або еквiвалент; лот №6 - електродвигун або еквiвалент, електродвигун або еквiвалент, електродвигун або еквiвалент, електродвигун або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 28.21.9 Послуги з технiчного обслуговування i ремонту бакiв, резервуарiв та контейнерiв металевих (лот №1 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних порошкових ВП-5(з); лот №2 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних порошкових ВП-9(з); лот №3 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних водних шахтних закачних ВВШ-9(з); лот №4 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних порошкових ВП-8; лот №5 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних порошкових ВП-8; лот №6 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних порошкових ВП-9(з); лот №7 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних водних шахтних закачних ВВШ-9(з).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лебiдка або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - конвеєр або еквiвалент; лот №2 - конвеєр або еквiвалент; лот №3 - конвеєр або еквiвалент; лот №4 - конвеєр або еквiвалент; лот №5 - конвеєр або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар -23.20.1 Продукти нафтоперероблення рiдкi ( концентрат для приготування гiдравлiчних рiдин або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.20.5 Прилади для вимiрювання фiзичних та хiмiчних величин (аналiзатор метану переносний типу Сигнал 5 або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.2 Апаратура електрична низьковольтна (лот №1 - пристрої плавного пуску або еквiвалент, пристрої плавного пуску або еквiвалент; лот №2 - пристрої плавного пуску або еквiвалент, пристрої плавного пуску або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.2 Пристрої для пiдiймального та такелажного устаткування (лот №1 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №2 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №3 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №4 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №5 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.30.1 Парогенератори, не змонтованi (лот №1 - пiдiгрiвач пароводяний або еквiвалент; лот №2 -пiдiгрiвач водяний або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт очисного комбайну; лот №2 - ремонт очисного комбайну).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт секцiй механiзованого комплексу 1КД90; лот №2 - ремонт секцiй механiзованого комплексу 3КД90).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт редуктора очисного комбайну , ремонт механiзму подачi очисного комбайну; лот №2 - ремонт редуктора очисного комбайну, ремонт механiзму подачi очисного комбайну; лот №3 - ремонт редуктора очисного комбайну, ремонт кронштейнiв очисного комбайну; лот №4 - ремонт редуктора очисного комбайну, ремонт порталу очисного комбайну; лот №5 - ремонт редуктора очисного комбайну, ремонт механiзму подачi очисного комбайну).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.10.6 Прокат сортовий гарячекатаний (спец профiль або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт лебiдки шахтної ; лот №2 - ремонт вентилятору шахтного; лот №3 - ремонт комiрки ; лот №4 - ремонт компресора шахтного, ремонт компресора шахтного; лот №5 - ремонт лебiдки шахтної; лот №6 - ремонт лебiдки шахтної; лот №7 - ремонт лебiдки шахтної; лот №8 - ремонт лебiдки шахтної; лот №9 - ремонт лебiдки шахтної; лот №10 - ремонт лебiдки шахтної; лот 11 - ремонт лебiдки шахтної; лот 12 - ремонт лебiдки шахтної; лот №13 - ремонт лебiдки шахтної).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт секцiй механiзованого комплексу 2КД-90; лот №2 - ремонт секцiй механiзованого комплексу 2КД-90).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.30.1 Провiд та кабель iзольованi (стволовий кабель або еквiвалент, кабель або еквiвалент, кабель або еквiвалент, кабель або еквiвалент, кабель або еквiвалент, кабель або еквiвалент, кабель або еквiвалент, кабель або еквiвалент, кабель або еквiвалент, кабель або еквiвалент, кабель або еквiвалент, кабель або еквiвалент, кабель або еквiвалент, кабель або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.21.1 Печi та пальники пiчнi (лот №1 - колосник або еквiвалент; лот №2 - вал або еквiвалент, зiрочка або еквiвалент, фурма або еквiвалент, напiвмуфта або еквiвалент, ролiк або еквiвалент, палець або еквiвалент, шплiнт або еквiвалент, плита або еквiвалент, утримувач або еквiвалент; лот №3 - ущiльнення або еквiвалент; лот №4 - колосник або еквiвалент; лот №5 - вал або еквiвалент, зiрочка або еквiвалент, фурма або еквiвалент, напiвмуфта або еквiвалент, ролiк або еквiвалент, палець або еквiвалент, шплiнт або еквiвалент, плита або еквiвалент, утримувач або еквiвалент; лот №6 - ущiльнення або еквiвалент )


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.4 Вузли апаратури електророзподiльної та контрольної (лот №1 - вимикач автоматичний або еквiвалент; вимикач автоматичний або еквiвалент; вимикач автоматичний або еквiвалент ; вимикач автоматичний або еквiвалент ;лот №2 - вимикач автоматичний або еквiвалент; вимикач автоматичний або еквiвалент; вимикач автоматичний або еквiвалент; вимикач автоматичний або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.10.4 Трансформатори (лот №1 - трансформаторна пiдстанцiя або еквiвалент; трансформаторна пiдстанцiя або еквiвалент; трансформаторна пiдстанцiя або еквiвалент; трансформаторна пiдстанцiя або еквiвалент; трансформаторна пiдстанцiя або еквiвалент; лот №2 - трансформаторна пiдстанцiя або еквiвалент; трансформаторна пiдстанцiя або еквiвалент; трансформаторна пiдстанцiя або еквiвалент; трансформаторна пiдстанцiя або еквiвалент; трансформаторна пiдстанцiя або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.22.1 Труби сталевi (лот №1- Труба електрозварювана прямошовна або еквiвалент; лот №2 - Труба сталева безшовна або еквiвалент; лот №3 - Труба електрозварювана прямошовна або еквiвалент; лот №4 - Труба сталева безшовна або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.13.4 Стрiчки, приводнi паси гумовi (лот №1 - стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; лот №2 - стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.10.1 Устаткування медичне, хiрургiчне та ортопедичне (лот №1 - респiратор або еквiвалент; респiратор або еквiвалент; лот №2 - респiратор або еквiвалент; респiратор або еквiвалент лот №3 - саморятiвник або еквiвалент; саморятiвник або еквiвалент лот №4 - саморятiвник або еквiвалент; саморятiвник або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.61.1 Речовини вибуховi (лот №1 - пристрiй вибуховий програмований або еквiвалент, прилад вимiрювання параметрiв електричних засобiв або еквiвалент; лот №2 - пристрiй вибуховий програмований або еквiвалент, прилад вимiрювання параметрiв електричних засобiв або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.23.1 Установки холодильнi та вентиляцiйнi промисловi (лот №1 - патрон регенеративний С37.03.000 або еквiвалент; лот №2 - патрон регенеративний С37.03.000 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.3 Насоси та компресори повiтрянi (лот №1 - прилад контрольний УКП-5 або еквiвалент; компресор кисневий дожимний КД-8 або еквiвалент; лот №2 - прилад контрольний УКП-5 або еквiвалент; компресор кисневий дожимний КД-8 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.24.2 Устаткування для сушiння, зважування та розбризкування (вогнегасник порошковий ВП-8 або еквiвалент; вогнегасник пiнний ВВШ-9 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.20.5 Прилади для вимiрювання фiзичних та хiмiчних величин (лот №1 - трубка iндикаторна ТП або еквiвалент; трубка iндикаторна О2-21 або еквiвалент; трубка iндикаторна СО-0,25 або еквiвалент; лот №2 - трубка iндикаторна ТП або еквiвалент; трубка iндикаторна О2-21 або еквiвалент; трубка iндикаторна СО-0,25 або еквiвалент )


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 36.52.1 Вапно (лот №1 - хiмiчний поглинач вапняний або еквiвалент; лот №2 - хiмiчний поглинач вапняний або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.74.1 Засоби крiпильнi, вироби гвинтовi машиннi та пружини (болт або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.82.1 Вироби мiнеральнi неметалевi н.в.i.у.(паронiт або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар-29.23.3 Вузли та деталi до промислових холодильних та вентиляцiйних установок (робоче колесо димососа або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.23.1 Установки холодильнi та вентиляцiйнi промисловi (лот №1 - Повiтрянагрiвач або еквiвалент; лот №2 - Повiтрянагрiвач або еквiвалент; лот №3 - Калорифер або еквiвалент; лот №4 - Калорифер або еквiвалент; лот №5 - Повiтрянагрiвач або еквiвалент; лот №6 - Повiтрянагрiвач або еквiвалент; лот №7 - Калорифер або еквiвалент; лот №8 - Калорифер або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.23.2 Вентилятори (лот №1 - димосос або еквiвалент, димосос або еквiвалент; лот №2 - димосос або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.14.3 Деталi до пiдшипникiв та елементiв для механiчних передач (лот №1 - направляючий пристрiй або еквiвалент, ролик або еквiвалент, колесо гумове або еквiвалент, колесо гумове або еквiвалент, ролик або еквiвалент, направляючий пристрiй або еквiвалент; лот №2 - направляючий пристрiй або еквiвалент, ролик або еквiвалент, колесо гумове або еквiвалент, колесо гумове або еквiвалент, ролик або еквiвалент, направляючий пристрiй або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - конвеєр або еквiвалент; лот №2 - конвеєр або еквiвалент; лот №3 - конвеєр або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 74.84.1 Послуги комерцiйнi iншi (лот №1 - послуги з проведення психофiзiологiчної експертизи для виконання робiт пiдвищеної небезпеки; лот №2 - послуги з проведення психофiзiологiчної експертизи для виконання робiт пiдвищеної небезпеки; лот №3 - послуги з проведення психофiзiологiчної експертизи для виконання робiт пiдвищеної небезпеки; лот №4 - послуги з проведення психофiзiологiчної експертизи для виконання робiт пiдвищеної небезпеки; лот №5 - послуги з проведення психофiзiологiчної експертизи для виконання робiт пiдвищеної небезпеки; лот №6 - послуги з проведення психофiзiологiчної експертизи для виконання робiт пiдвищеної небезпеки)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 31.62.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту електроустаткування н.в.i.у. ( лот №1 - ремонт зарядних столiв; лот №2 - ремонт зарядних столiв)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.13.1 Вентилi, крани, клапани та подiбнi вироби (лот №1 - вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент; лот №2 - вентиль сталевий запорний або еквiвалент, вентиль сталевий запорний або еквiвалент, вентиль сталевий запорний або еквiвалент, вентиль сталевий запорний або еквiвалент, вентиль сталевий запорний або еквiвалент, вентиль сталевий запорний або еквiвалент; лот №3 - вентиль фланцовий чавунний або еквiвалент, вентиль фланцовий чавунний або еквiвалент; лот №4 - запорний пристрiй або еквiвалент, рамка показника рiвня або еквiвалент; лот №5 - засувка або еквiвалент, засувка або еквiвалент, засувка або еквiвалент; лот №6 - клапан або еквiвалент, клапан або еквiвалент, клапан або еквiвалент; лот №7 - запобiжний клапан пружинний або еквiвалент; лот №8 - клапан регулюючий або еквiвалент; лот №9 - клапан або еквiвалент, запобiжний клапан або еквiвалент; лот №10 - вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент, вентиль запорний або еквiвалент; лот №11 - вентиль сталевий запорний або еквiвалент, вентиль сталевий запорний або еквiвалент, вентиль сталевий запорний або еквiвалент, вентиль сталевий запорний або еквiвалент, вентиль сталевий запорний або еквiвалент, вентиль сталевий запорний або еквiвалент; лот №12 - вентиль фланцовий чавунний або еквiвалент, вентиль фланцовий чавунний або еквiвалент; лот №13 - запорний пристрiй або еквiвалент, рамка показника рiвня або еквiвалент; лот №14 - засувка або еквiвалент, засувка або еквiвалент, засувка або еквiвалент; лот №15 - клапан або еквiвалент, клапан або еквiвалент, клапан або еквiвалент; лот №16 - запобiжний клапан пружинний або еквiвалент; лот №17 - клапан регулюючий або еквiвалент; лот №18 - клапан або еквiвалент, запобiжний клапан або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.26.1 Вироби керамiчнi вогнетривкi (лот №1 - циглина або еквiвалент, циглина або еквiвалент, циглина або еквiвалент, циглина або еквiвалент, циглина або еквiвалент, циглина або еквiвалент; лот №2 - мертель або еквiвалент, мертель або еквiвалент; лот №3 - порошок або еквiвалент; лот №4 - циглина або еквiвалент, циглина або еквiвалент, циглина або еквiвалент, циглина або еквiвалент, циглина або еквiвалент, циглина або еквiвалент; лот №5 - мертель або еквiвалент, мертель або еквiвалент; лот №6 - порошок або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 28.21.9 Послуги з технiчного обслуговування i ремонту бакiв, резервуарiв та контейнерiв металевих (лот №1 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних порошкових ВП-5(з); лот №2 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних порошкових ВП-9(з); лот №3 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних водних шахтних закачних ВВШ-9(з); лот №4 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних порошкових ВП-8; лот №5 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних порошкових ВП-8; лот №6 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних порошкових ВП-9(з); лот №7 - технiчне обслуговування вогнегасникiв переносних водних шахтних закачних ВВШ-9(з))


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.20.6 Прилади вимiрювальнi, контрольнi, випробувальнi рiзнi (апаратура контролю режиму дегазацiї типу АКРД або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 28.30.9 Послуги з монтажу нагрiвальних котлiв (капiтальний ремонт котла).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт редуктора поворотного очисного комбайну 1ГШ-68, ремонт редуктора основного рiжучої частини очисного комбайну 1ГШ-68, ремонт механiзму подачi очисного комбайну 1ГШ-68; лот №2 - ремонт редуктора поворотного очисного комбайну 2ГШ-68Б, ремонт редуктора поворотного очисного комбайну 2ГШ-68Б с замiною корпуса, ремонт редуктора основного рiжучої частини очисного комбайну 2ГШ-68Б, ремонт редуктора основного рiжучої частини очисного комбайну 2ГШ-68Б с замiною корпуса, ремонт механiзму подачи очисного комбайну 2ГШ-68Б, ремонт гiдродомкрата очисного комбайна 2ГШ-68Б; лот №3 - ремонт редуктора основного рiжучої частини очисного комбайну 1К-101, ремонт редуктора поворотного очисного комбайну 1К-101, ремонт редуктора поворотного очисного комбайну 1К-101 с замiною корпуса, ремонт механiзму подачi очисного комбайна 1К-101; лот №4 - ремонт редуктора поворотного очисного комбайну РКУ - 10, ремонт редуктора поворотного очисного комбайну РКУ - 10 с замiною корпуса, ремонт редуктора основного рiжучої частини очисного комбайну РКУ - 10, ремонт редуктора механiзму подачi очисного комбайну РКУ - 10, ремонт кронштейнiв БСП очисного комбайна РКУ-10; лот №5 - ремонт редуктора поворотного рiжучої частини очисного комбайну УКД-200-250, ремонт редуктора поворотного очисного комбайну УКД-200-250 с замiною корпуса, ремонт редуктора основного рiжучої частини очисного комбайну УКД-200-250, ремонт порталу очисного комбайну УКД-200-250; лот №6 - ремонт редуктора основного рiжучої частини очисного комбайну "Кiровець", ремонт приводного редуктора очисного комбайну "Кiровець", ремонт механiзму подачi очисного комбайну "Кiровець").


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.62.1 Електроустаткування н.в.i.у. (лот №1 - щiтка або еквiвалент; лот №2 - щiтка або еквiвалент )


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.4 Машини для оброблення мiнеральних матерiалiв (лот №1 - дробарка або еквiвалент; лот №2 - дробарка або еквiвалент; лот №3 - дробарка або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт лебiдки; лот №2 - ремонт лебiдки; лот №3 - ремонт лебiдки; лот №4 - ремонт лебiдки; лот №5 - ремонт лебiдки; лот №6 - ремонт лебiдки; лот №7 - ремонт лебiдки; лот №8 - ремонт лебiдки; лот №9 - ремонт лебiдки; лот №10 - ремонт лебiдки; лот №11 - ремонт лебiдки; лот №12 - ремонт лебiдки).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.30.1 Парогенератори, не змонтованi (лот №1 - батарейний циклон або еквiвалент; лот №2 - батарейний циклон або еквiвалент; лот №3 - батарейний циклон або еквiвалент; лот №4 - закидувач або еквiвалент; лот №5 - закидувач або еквiвалент; лот №6 - закидувач або еквiвалент; лот №7 - закидувач або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.24.2 iншi пластмасовi вироби н.в.i.у. (лот №1 - колодка притискна або еквiвалент; лот №2 - колодка притискна або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.23.3 Вузли та деталi до промислових холодильних та вентиляцiйних установок (робоче колесо вентилятора або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 10.10.1 Вугiлля кам'яне (лот №1 - вугiлля або еквiвалент ; лот №2 - вугiлля або еквiвалент; лот №3 - вугiлля або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.23.2 Вентилятори (вентилятор або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт приводу скребкового конвеєра СП-301; лот №2 - ремонт приводу скребкового конвеєра СП-301; лот №3 - ремонт приводу скребкового конвеєра СП-250; лот №4 - ремонт приводу скребкового конвеєра СП-250; лот №5 - ремонт приводу скребкового конвеєра СП-301; лот №6 - ремонт приводу скребкового конвеєра СП-301).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 45.11.2 Роботи землянi (лот №1 - очищення ставка освiтлювача №5; лот №2 - очищення ставка освiтлювача №6)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.4 Вузли до насосiв, компресорiв та систем гiдравлiчних (трубний пучок або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - капiтальний ремонт вентилятора головного провiтрювання ВРЦД - 4,5; лот №2 - капiтальний ремонт вентилятора головного провiтрювання ВЦД - 47У).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (5 лотiв)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №2 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №3 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №4 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №5 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №6 - капiтальний ремонт очисного комбайну).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.4 Вузли апаратури електророзподiльної та контрольної (лот №1 - вимикач автоматичний або еквiвалент; лот №2 - вимикач автоматичний або еквiвалент; лот №3 - вимикач автоматичний або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (пiдстанцiя або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (сосуд ПБС або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - конвеєр або еквiвалент; лот №2 - конвеєр або еквiвалент; лот №3 - машина пiддирочно-бурильна або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.24.2 Устаткування для сушiння, зважування та розбризкування (установка УВПК або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - скребковий конвеєр або еквiвалент; лот №2 - маслостанцiя або еквiвалент; лот №3 - стрiчковий конвеєр або еквiвалент; лот №4- стрiчковий конвеєр або еквiвалент; лот №5 - скребковий конвеєр або еквiвалент; лот №6 - надгрунтова дорога або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - конвеєр стрiчковий або еквiвалент; лот №2 - скребковий конвеєр або еквiвалент; лот №3 - породонавантажувальна машина або еквiвалент; лот №4 - установка бурильна або еквiвалент; лот №5 - конвеєр стрiчковий або еквiвалент; лот №6 - комбайн прохiдницький або еквiвалент; лот №7 - конвеєр стрiчковий або еквiвалент; лот №8 - скребковий конвеєр або еквiвалент; лот № 9 - конвеєр стрiчковий або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.10.1 Електродвигуни та генератори постiйного струму (лот №1 - електродвигун або еквiвалент; лот №2 - електродвигун або еквiвалент;)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин (лот №1 насос або еквiвалент; лот №2 насос або еквiвалент; лот №3 насос або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.2 Пристрої для пiдiймального та такелажного устаткування (лот №1 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №2 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №3 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент )


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лебiдка або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (риштак або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва ( капiтальний ремонт приводу скребкового конвеєра)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (Лот №1 - ланцюговий конвеєр або еквiвалент ; Лот №2 - комбайн очисний або еквiвалент; Лот №3 - комбайн очисний або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.42.1 Препарати лiкарськi (2 лоти)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (Лот №1 - комбайн очисний або еквiвалент; Лот №2 - конвеєр скребковий або еквiвалент; лот №3 конвеєр скребковий або еквiвалент; лот № 4 конвеєр стрiчковий або еквiвалент ;лот № 5- конвеєр стрiчковий або еквiвалент; Лот № 6 - надiрунтова канатна дорога або еквiвалент; Лот № 7 - маслостанцiя або еквiвалент; Лот № 8- машина пiддирочнобурильна або еквiвалент; Лот № 9 - анкероустановник або еквiвалент; лот №10 - стрiчковий конвеєр або еквiвалент; лот №11 - надiрунтова канатна дорога або еквiвалент; лот №12- скребковий конвеєр або еквiвалент ;лот №13 - конвеєр стрiчковий або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.22.2 Фiтинги трубопроводнi сталевi (лот №1 - з'єднання або еквiвалент, з'єднання або еквiвалент; лот №2 - з'єднання або еквiвалент, з'єднання або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.4 Вузли до насосiв, компресорiв та систем гiдравлiчних (клапан до компресору або еквiвалент, клапан до компресору або еквiвалент, клапан до компресору або еквiвалент, клапан до компресору або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (2 лота)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (4 лоти)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лебiдка або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (капiтальний ремонт породопiддеральної машини)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рiдкi (лот №1 - паливо або еквiвалент; лот №2 - паливо або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (конвеєр скребковий або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рiдкi (лот №1 - гiдравлiчне мастило або еквiвалент, гiдравлiчне мастило або еквiвалент; лот №2 - редукторне мастило або еквiвалент, редукторне мастило або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.10.2 Електродвигуни та генератори змiнного струму (лот №1 - електродвигун або еквiвалент, електродвигун або еквiвалент; лот №2 - електродвигун або еквiвалент; лот №3 - електродвигун або еквiвалент, електродвигун або еквiвалент; лот №4 - електродвигун або еквiвалент; лот №5 - електродвигун або еквiвалент, електродвигун або еквiвалент; лот №6 - електродвигун або еквiвалент, електродвигун або еквiвалент, електродвигун або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - привiд рiжучої частини комбайну або еквiвалент; лот №2 - привiд рiжучої частини комбайну або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - колесо цевочне або еквiвалент, колесо або еквiвалент, зiрка або еквiвалент; лот №2 - колесо цевочне або еквiвалент, колесо або еквiвалент, зiрка або еквiвалент; лот №3 - вiсь або еквiвалент, вiсь або еквiвалент, вiсь або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.24.1 Машини та апарати для дистиляцiї чи ректифiкацiї, фiльтрування та очищення, газогенератори (фiльтр самопромивний або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (5 лотiв)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.22.1 Тара з пластмас (Ампули або еквiвалент; Плiвочно-безшовна посудина або еквiвалент; Посудина полiетиленова або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 02.01.1 Продукцiя лiсозаготiвлi (лот №1 - рудниковий стояк хвойних порiд; лот №2 - рудниковий стояк хвойних порiд; лот №3 - рудниковий стояк хвойних порiд; лот №4 - рудниковий стояк хвойних порiд).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №2 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №3 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №4 - капiтальний ремонт очисного комбайну; лот №5 - капiтальний ремонт очисного комбайну).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (Лот №1 - лебiдка або еквiвалент; Лот №2 - лебiдка або еквiвалент; Лот №3 - лебiдка або еквiвалент; Лот №4 - лебiдка або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (устаткування для приготування робочої рiдини або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (комплекс обмiну вагонеток або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.4 Вузли апаратури електророзподiльної та контрольної (Лот №1 - кнопка або еквiвалент, кнопка або еквiвалент, кнопка або еквiвалент; Лот №2 - кнопка або еквiвалент, кнопка або еквiвалент, кнопка або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.13.1 Елементи, кислоти та основи неорганiчнi (Сильнокислотний катiонiт або еквiвалент )


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.61.1 Речовини вибуховi (Лот №1 - вибуховий прилад або еквiвалент, зарядний пристрiй для вибухового приладу або еквiвалент, вимiрник опору або еквiвалент, зарядний пристрiй або еквiвалент; Лот №2 - вибуховий прилад або еквiвалент, зарядний пристрiй для вибухового приладу або еквiвалент, вимiрник опору або еквiвалент, зарядний пристрiй або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (Анкер металевий або еквiвалент; Капсула полiмерна або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.22.1 Тара з пластмас (ампули для гiдрозабiйки або еквiвалент; плiвочно-безшовна посуда або еквiвалент; посудина полiетиленова або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (2 лота)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.61.1 Речовини вибуховi (угленiт або еквiвалент; амонiт або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.62.4 Набори iнструментiв для машин (лот №1 - долото шарошечне або еквiвалент, долото шарошечне або еквiвалент, долото шарошечне або еквiвалент, долото шарошечне або еквiвалент; лот №2 - долото шарошечне або еквiвалент, долото шарошечне або еквiвалент, долото шарошечне або еквiвалент, долото шарошечне або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (муфта або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (продовження термiну експлуатацiї пiдiймальної машини; продовження термiну експлуатацiї багатоканатної пiдйомної машини; продовження термiну експлуатацiї багатоканатної пiдйомної машини; продовження термiну експлуатацiї пiдiймальної машини; продовження термiну експлуатацiї пiдiймальної машини; продовження термiну експлуатацiї пiдiймальної машини; продовження термiну експлуатацiї пiдiймальної машини; продовження термiну експлуатацiї пiдiймальної машини; продовження термiну експлуатацiї пiдiймальної пiдземної машини; продовження термiну експлуатацiї пiдiймальної пiдземної машини; продовження термiну експлуатацiї пiдiймальної пiдземної машини; продовження термiну експлуатацiї пiдiймальної машини; продовження термiну експлуатацiї пiдiймальної машини; продовження термiну експлуатацiї скiпу; продовження термiну експлуатацiї скiпу; продовження термiну експлуатацiї клiтi; продовження термiну експлуатацiї вагонетки людської; продовження термiну експлуатацiї вагонетки людської; продовження термiну експлуатацiї вагонетки людської; продовження термiну експлуатацiї пiдвiсного пристроя; продовження термiну експлуатацiї пiдвiсного пристроя; продовження термiну експлуатацiї пiдвiсного пристроя; продовження термiну експлуатацiї пiдвiсного пристроя; продовження термiну експлуатацiї пiдвiсного пристроя; продовження термiну експлуатацiї пiдвiсного пристроя; продовження термiну експлуатацiї пiдвiсного пристроя; продовження термiну експлуатацiї пiдвiсного пристроя; продовження термiну експлуатацiї гальмiвної системи; продовження термiну експлуатацiї гальмiвної системи; продовження термiну експлуатацiї гальмiвної системи; продовження термiну експлуатацiї гальмiвної системи; продовження термiну експлуатацiї гальмiвної системи; продовження термiну експлуатацiї гальмiвної системи; продовження термiну експлуатацiї гальмiвної системи; продовження термiну експлуатацiї гальмiвної системи; продовження термiну експлуатацiї шкiву копрового; продовження термiну експлуатацiї шкiву копрового; продовження термiну експлуатацiї шкiву копрового; продовження термiну експлуатацiї шкiву копрового; продовження термiну експлуатацiї шкiву копрового; продовження термiну експлуатацiї шкiву копрового; продовження термiну експлуатацiї шкiву копрового; продовження термiну експлуатацiї шкiву копрового; продовження термiну експлуатацiї вентилятора головного провiтрювання; продовження термiну експлуатацiї вентилятора головного провiтрювання; продовження термiну експлуатацiї вентилятора головного провiтрювання; продовження термiну експлуатацiї вентилятора головного провiтрювання; продовження термiну експлуатацiї вентилятора головного провiтрювання; продовження термiну експлуатацiї копру; продовження термiну експлуатацiї копру; продовження термiну експлуатацiї копру; продовження термiну експлуатацiї компресора; продовження термiну експлуатацiї повiтрязбiрнику; продовження термiну експлуатацiї повiтрязбiрнику; продовження термiну експлуатацiї армування клiтьового стволаексплуатацiї шкiву копрового; продовження термiну експлуатацiї шкiву копрового; продовження термiну експлуатацiї шкiву копрового; продовження термiну експлуатацiї вентилятора головного провiтрювання; продовження термiну експлуатацiї вентилятора головного провiтрювання; продовження термiну експлуатацiї вентилятора головного провiтрювання; продовження термiну експлуатацiї вентилятора головного провiтрювання; продовження термiну експлуатацiї вентилятора головного провiтрювання; продовження термiну експлуатацiї копру; продовження термiну експлуатацiї копру; продовження термiну експлуатацiї копру; продовження термiну експлуатацiї компресора; продовження термiну експлуатацiї повiтрязбiрнику; продовження термiну експлуатацiї повiтрязбiрнику; продовження термiну експлуатацiї армування клiтьового ствола)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.2 Апаратура електрична низьковольтна (лот №1 - блок або еквiвалент; лот №2 - блок керування або еквiвалент, блок реле або еквiвалент, блок живлення або еквiвалент, блок або еквiвалент; лот №3 - блок або еквiвалент; лот №4 - блок керування або еквiвалент, блок реле або еквiвалент, блок живлення або еквiвалент, блок або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (Лот №1 - ланцюговий конвеєр або еквiвалент ; Лот №2 - комбайн очисний або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.20.7 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування (анемометр переносний рудниковий або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.20.6 Прилади вимiрювальнi, контрольнi, випробувальнi рiзнi (апаратура контролю провiтрювання тупикових виробок або еквiвалент; апаратура контролю режиму дегазацiї або еквiвалент; датчик оксиду вуглецю або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.20.5 Прилади для вимiрювання фiзичних та хiмiчних величин (iндивiдуальний сигналiзатор метану, сумiщений iз шахтним головним свiтильником двопороговий або еквiвалент; аналiзатор метану переносний або еквiвалент; вимiрювач метану, оксиду вуглецю i температури або еквiвалент; вимiрювач метану, кисню, оксиду вуглецю i температури або еквiвалент; аналiзатор метану або еквiвалент; аналiзатор метану швидкодiючий або еквiвалент; метан-реле для забiйних машин або еквiвалент; метан-реле шахтне швидкодiюче або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 35.20.3 Склад рухомий iнший (потяг секцiйний або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.2 Апаратура електрична низьковольтна (лот №1 - пост абонентський або еквiвалент; пост абонентський або еквiвалент; пост абонентський або еквiвалент; лот №2 - пост абонентський або еквiвалент; пост абонентський або еквiвалент; пост абонентський або еквiвалент; )


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.2 Пристрої для пiдiймального та такелажного устаткування (лот №1 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №2 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №3 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №4 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент лот №5 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №6 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №7 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент ; лот №8 - пiдвiсний пристрiй або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.14.1 Пiдшипники кочення (14 лотiв)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.13.3 Трубки та труби гумовi (лот №1 - гнучкий гумовий запор або еквiвалент; лот №2 - гнучкий гумовий запор або еквiвалент; лот №3 - затвор газовий або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - датчик контролю сходу стрiчки або еквiвалент; вимикач кабель-тросовий або еквiвалент; датчик контролю швидкостi або еквiвалент - датчик магнiтоiндукцiйний або еквiвалент; сигналiзатор звуковий вибухобезпечний або еквiвалент; датчики контролю положення унiфiкованi або еквiвалент; пристрiй контролю рiвня або еквiвалент; пристрiй сигналiзацiї i телефонного зв'язку або еквiвалент; лот №2 - комплекс автоматизованого керування конвеєрами або еквiвалент; комплекс автоматизованого керування конвеєрами або еквiвалент; комплекс автоматизованого керування конвеєрами або еквiвалент; комплекс автоматизованого керування конвеєрами або еквiвалент; лот №3 - датчик контролю сходу стрiчки або еквiвалент; вимикач кабель-тросовий або еквiвалент; датчик контролю швидкостi або еквiвалент - датчик магнiтоiндукцiйний або еквiвалент; сигналiзатор звуковий вибухобезпечний або еквiвалент; датчики контролю положення унiфiкованi або еквiвалент; пристрiй контролю рiвня або еквiвалент; пристрiй сигналiзацiї i телефонного зв'язку або еквiвалент; лот №4 - комплекс автоматизованого керування конвеєрами або еквiвалент; комплекс автоматизованого керування конвеєрами або еквiвалент; комплекс автоматизованого керування конвеєрами або еквiвалент; комплекс автоматизованого керування конвеєрами або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 28.30.9 Послуги з монтажу нагрiвальних котлiв (капiтальний ремонт котла).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.2 Апаратура електрична низьковольтна (лот №1 - апаратура контролю провiтрювання тупикових виробок АКТВ або еквiвалент; лот №2 - апаратура контролю режиму дегазацiї типу АКРД або еквiвалент; лот №3 - аналiзатор метану переносний типу Сигнал 5 або еквiвалент; лот №4 - вимiрювач метану, оксиду вуглецю i температури Сигнал 9.2 або еквiвалент; лот №5 - вимiрювач метану, кисню, оксиду вуглецю i температури Сигнал 9.9 або еквiвалент; лот №6 - аналiзатор метану АТЗ-1 або еквiвалент; лот №7 - аналiзатор метану швидкодiючий типу АТБ або еквiвалент; лот №8 - метан-реле для забiйних машин типу ТМРК-3.1М або еквiвалент; лот №9 - метан-реле шахтне швидкодiюче МРШ 1.1 або еквiвалент; лот№10 - датчик оксиду вуглецю ДОУ або еквiвалент; лот№11 - анемометр переносний рудниковий АПР-2 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (4 лоти )


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.50.2 Устаткування освiтлювальне (iндивiдуальний сигналiзатор метану, сумiщений iз шахтним головним свiтильником двопороговий або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: 31.62.9 послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту електроустаткування н.в.i.у. ( лот №1 - ремонт зарядних столiв; лот №2 - ремонт зарядних столiв)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (свердло електричне ручне або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.10.2 Електродвигуни та генератори змiнного струму (46 лотiв)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.24.1 Машини та апарати для дистиляцiї чи ректифiкацiї, фiльтрування та очищення, газогенератори (Лот №1 - Повiтряно-масляний сепаратор або еквiвалент; Сепаратор або еквiвалент; Фiльтр повiтряний або еквiвалент; Клапан мiнiмального тиску або еквiвалент; Термовимикач або еквiвалент; Лот №2 - Повiтряно-масляний сепаратор або еквiвалент; Сепаратор або еквiвалент; Фiльтр повiтряний або еквiвалент; Клапан мiнiмального тиску або еквiвалент; Термовимикач або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.13.1 Вентилi, крани, клапани та подiбнi вироби (лот №1 - засувка або еквiвалент; лот №2 - засувка або еквiвалент; лот №3 - засувка або еквiвалент; лот №4 - засувка або еквiвалент; лот №5 - засувка або еквiвалент; лот №6 - засувка або еквiвалент; лот №7 - засувка або еквiвалент; лот №8 - засувка або еквiвалент; лот №9 - засувка або еквiвалент; лот №10 - засувка або еквiвалент; лот 11 - засувка або еквiвалент; лот №12 - засувка або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.11.1 Шини новi (лот №1 - автомобiльна шина або еквiвалент; лот №2 - автомобiльна шина або еквiвалент; лот №3 - автомобiльна шина або еквiвалент; лот №4 - автомобiльна шина або еквiвалент; лот №5 - автомобiльна шина або еквiвалент; лот №6 - автомобiльна шина або еквiвалент; лот №7 - автомобiльна шина або еквiвалент; лот №8 - автомобiльна шина або еквiвалент;)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.30.1 Парогенератори, не змонтованi (лот №1 - пiдiгрiвач пароводяний або еквiвалент; лот №2 -пiдiгрiвач водяний або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.2 Апаратура електрична низьковольтна (лот №1 - котушка контактора або еквiвалент; лот №2 - роз'єднувач або еквiвалент; лот №3 - трансформатор або еквiвалент; лот №4 - панель пускача або еквiвалент; лот №5 - комплект силових контактiв або еквiвалент; лот №6 - котушка контактора або еквiвалент; лот №7 - роз'єднувач або еквiвалент; лот №8 - трансформатор або еквiвалент; лот №9 - панель пускача або еквiвалент; лот №10 - комплект силових контактiв або еквiвалент ).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.73.1 Вироби з дроту (лот №1 - сiтка - затяжка або еквiвалент; лот №2 - сiтка - затяжка або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин (лот №1 - насосна установка або еквiвалент; лот №2 - насос або еквiвалент; лот №3 - насос або еквiвалент; лот №4 - насосна установка або еквiвалент; лот №5 - насос або еквiвалент; лот №6 - насосна установка або еквiвалент; лот №7 - насос або еквiвалент; лот №8 - насос або еквiвалент; лот №9 - насос або еквiвалент; лот №10 - насосна установка або еквiвалент; лот №11 - насос або еквiвалент; лот №12 - насосна установка або еквiвалент; лот №13 - насос або еквiвалент; лот №14 - насос або еквiвалент; лот №15 - насосна установка або еквiвалент; лот №16 - насос або еквiвалент; лот №17 - насос або еквiвалент, насосна установка або еквiвалент; лот №18 - насосна установка або еквiвалент; лот №19 - насос або еквiвалент; лот №20 - насосна установка або еквiвалент; лот №21 - насос або еквiвалент; лот №22 - насос або еквiвалент; лот №23 - насосна установка або еквiвалент; лот №24 - насос або еквiвалент; лот №25 - насос або еквiвалент; лот №26 - насос або еквiвалент; лот №27 - насос або еквiвалент; лот №28 - насосна установка або еквiвалент; лот №29 - насос або еквiвалент; лот №30 - насос або еквiвалент; лот №31 - насос або еквiвалент; лот №32 - насос або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (Лот. №1-Живильник або еквiвалент; Лот. №2 - Живильник або еквiвалент; Лот №3 - Живильник або еквiвалент; Лот №4 - Редуктор або еквiвалент; Лот №5 - Живильник або еквiвалент; Лот №6 - Живильник або еквiвалент; Лот №7 - Редуктор або еквiвалент; Лот №8 - Полотно або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - привiд рiжучої частини комбайну або еквiвалент; лот №2 - привiд рiжучої частини комбайну або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.75.2 Вироби металевi рiзнi (лот №1- замок або еквiвалент; лот №2- замок або еквiвалент; лот №3- замок або еквiвалент; лот №4- замок або еквiвалент; лот №5- замок або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.24.2 Устаткування для сушiння, зважування та розбризкування (лот №1 - вогнегасник порошковий закачаний ВП-9(з); лот №2 - вогнегасник порошковий закачаний ВП-9(з)).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - рештак або еквiвалент , балка напрямна або еквiвалент, рештак з лючком або еквiвалент , рештак або еквiвалент, рештак або еквiвалент; лот №2 - рештак або еквiвалент, балка напрямна або еквiвалент, рештак з лючком або еквiвалент, рештак або еквiвалент , рештак або еквiвалент )


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.2 Апаратура електрична низьковольтна (лот №1 - головний контактор або еквiвалент; допомiжний контактор або еквiвалент; реверсивний контактор або еквiвалент; лот №2 - головний контактор або еквiвалент; допомiжний контактор або еквiвалент; реверсивний контактор або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.4 Вузли апаратури електророзподiльної та контрольної (лот №1- Автоматичний вимикач або еквiвалент; лот №2- Автоматичний вимикач або еквiвалент )


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.31.2 Прутки та профiлi тягнутi з легованої сталi ( сталь або еквiвалент; лот №2 - сталь або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.26.1 Вироби керамiчнi вогнетривкi (лот №1 - Цеглина або еквiвалент; лот №2 - Мертель або еквiвалент; лот №3 - Порошок або еквiвалент; лот №4- Цеглина або еквiвалент; лот №5 - Мертель або еквiвалент; лот №6 - Порошок або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.62.1 Електроустаткування н.в.i.у. (лот №1 - щiтка або еквiвалент; лот №2 - щiтка або еквiвалент )


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (Лот №1- Секцiя завантажувальна або еквiвалент; Секцiя спецiальна або еквiвалент; Секцiя розвантажувальна або еквiвалент; Секцiя кiнцева або еквiвалент; Лот №2- Привiдна станцiя або еквiвалент; Лот №3 - Барабан або еквiвалент; Кiнцевий барабан або еквiвалент; Барабан приводний або еквiвалент; Лот №4 - Муфта або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар -26.52.1 Вапно (лот №1 - вапно - пушонка або еквiвалент; лот №2 - вапно хлорне або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар -23.20.3 Продукти нафтоперероблення iншi (лот №1 - бiтум будiвельний або еквiвалент; лот №2 - бiтум будiвельний або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.23.2 Вентилятори (вентилятор газовсмоктувальний або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар -26.51.1 Цемент (лот №1 - цемент або еквiвалент лот №2 - цемент або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.14.3 Деталi до пiдшипникiв та елементiв для механiчних передач (лот №1 - направляючий пристрiй або еквiвалент, ролик або еквiвалент, колесо гумове або еквiвалент, колесо гумове або еквiвалент, ролик або еквiвалент, направляючий пристрiй або еквiвалент; лот №2 - направляючий пристрiй або еквiвалент, ролик або еквiвалент, колесо гумове або еквiвалент, колесо гумове або еквiвалент, ролик або еквiвалент, направляючий пристрiй або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 -ремонт коронок прохiдницького комбайну; лот №2 - ремонт шнека очисного комбайну; лот № 3 - ремонт шнека очисного комбайну; лот №4 - ремонт шнека очисного комбайну; лот №5 - ремонт шнека очисного комбайну; лот №6 - ремонт шнека очисного комбайну; лот №7 - ремонт шнека очисного комбайну).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 65.22.1 - Послуги з надання кредиту iнши ( лот № 1 - надання банкiвського кредиту; лот № 2 - надання банкiвського кредиту; лот № 3 - надання банкiвського кредиту)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 28.21.9 Послуги з технiчного обслуговування i ремонту бакiв, резервуарiв та контейнерiв металевих (лот№1 - перезарядка вогнегасникiв переносних порошкових ВП-8, лот №2 - перезарядка вогнегасникiв переносних водних шахтних закачних ВВШ-9(з))


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рiдкi (лот №1 - бензин А-80; лот №2 - бензин А-92; лот №3 - бензин А-95; лот №4 - дизельне паливо; лот № 5 - бензин А-80; лот №6 - бензин А-92; лот №7 - бензин А-95; лот №8 - дизельне паливо).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рiдкi (лот №1 - Олива Hydroil НМ-32 або еквiвалент; лот №2 - Олива Hydroil НМ-46 або еквiвалент; лот №3 - Олива Hydroil НМ-68 або еквiвалент; лот №4 - Олива Hydroil НМ-100 або еквiвалент; лот № 5 - Олива Highrate ХР-220 або еквiвалент; лот №6 - Олива Highrate ХР-320 або еквiвалент; лот №7 -Олива Kompressoil VC-220 або еквiвалент; лот №8 - Мастило Трансол 200А або еквiвалент; лот №9 - Олива Hydroil НМ-32 або еквiвалент; лот №10 - Олива Hydroil НМ-46 або еквiвалент; лот №11 - Олива Hydroil НМ-68 або еквiвалент; лот №12 - Олива Hydroil НМ-100 або еквiвалент; лот №13 - Олива Highrate ХР-220 або еквiвалент; лот №14 - Олива Highrate ХР-320 або еквiвалент; лот № 15 - Олива Kompressoil VC-220 або еквiвалент; лот № 16 - Мастило Трансол 200А або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - капiтальний ремонт вентилятора головного провiтрювання ВРЦД - 4,5; лот №2 - капiтальний ремонт вентилятора головного провiтрювання ВЦД - 47У).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (запаснi частини до лебiдки).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (запаснi частини до насосу).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: 45.32.1 - Роботи iзоляцiйнi iншi (лот№1 - герметизацiя об'єктiв вентиляцiйного ствола; лот№2 - герметизацiя об'єктiв вентиляцiйного ствола; лот №3 - герметизацiя об'єктiв вентиляцiйного ствола ).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.21.2 Трубки, труби, трубопроводи та фiтiнгi пластмасовi (лот№1 - труба ПЕ 100 SDR 17 або еквiвалент; труба ПЕ 100 SDR 17 або еквiвалент; муфта з'єднувальна або еквiвалент; муфта з'єднувальна або еквiвалент; трiйник або еквiвалент; трiйник або еквiвалент, лот№2 - труба ПЕ 100 SDR 17 або еквiвалент; труба ПЕ 100 SDR 17 або еквiвалент; труба ПЕ 100 SDR 13,6 або еквiвалент; муфта з'єднувальна або еквiвалент; муфта з'єднувальна або еквiвалент; трiйник або еквiвалент; трiйник або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.10.4 Прокат плоский (лист або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.74.1 Засоби крiпильнi, вироби гвинтовi машиннi та пружини (болт або еквiвалент, гайка або еквiвалент, шайба або еквiвалент, шпилька або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.73.1 Вироби з дроту (електроди або еквiвалент ).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин (насосна установка УНГ-90 з електродвигуном або еквiвалент ).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 23.20.1Продукти нафтоперероблення рiдкi (мастило compressol R 46 AL або еквiвалент ).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (Лот №1 - Колесо цевочне або еквiвалент, Колесо або еквiвалент, Зiрка або еквiвалент; Лот №2 - Колесо цевочне або еквiвалент, Колесо або еквiвалент, Зiрка або еквiвалент; Лот №3 - Установка для приготування робочої рiдини; Лот №4 - Лючок до рештаку або еквiвалент; Лот №5 - рештак або еквiвалент; Лот №6 - рештак або еквiвалент; Лот №7 - Лючок до рештаку або еквiвалент; Лот №8 - рештак або еквiвалент; Лот №9 - рештак або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (муфта МЗ-19 або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (дорога канатна ДКНУ 1-Б-9-24 або еквiвалент ).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - капiтальний ремонт очисного комбайну РКУ-10; лот №2 - капiтальний ремонт очисного комбайну 1ГШ-68Б; лот №3 - капiтальний ремонт очисного комбайну 2ГШ-68Б; лот №4 - капiтальний ремонт очисного комбайну УКД-200/250; лот №5 - капiтальний ремонт очисного комбайну 1К-101У).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (запаснi частини до комбайну)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (запаснi частини к комбайну КСП-32)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.61.1 Речовини вибуховi (лот№1-електродетонатори ЕД-КЗ-ПМ або еквiвалент, електродетонатори ЕД-КЗ-ОП або еквiвалент, електродетонатори ЕД-ЗД або еквiвалент, затиски або еквiвалент; лот№2- електродетонатори ЕД-КЗ-ПМ або еквiвалент, електродетонатори ЕД-КЗ-ОП або еквiвалент, електродетонатори ЕД-ЗД або еквiвалент, затиски або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; лот №2 - стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент; стрiчка конвеєрна або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - рештак СП-251.13.25.087.000 (без люка) або еквiвалент, лот №2 - балка напрямна або еквiвалент, лот №3 - рештак з лючком або еквiвалент, лот №4 - рештак (глухий) для ПТК-800 або еквiвалент, лот №5 - рештак СП-251.13.25.087.000 з люком або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.73.1 Вироби з дроту (Канат або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.24.2 iншi пластмасовi вироби н.в.i.у. (лот №1 - колодка притискна або еквiвалент; лот №2 - колодка притискна або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.22.1 Труби сталевi (лот №1 - труба водогазопровiдна або еквiвалент; лот №2 - труба електрозварювана або еквiвалент; лот №3 - труба безшовна або еквiвалент; лот №4 - труба водогазопровiдна або еквiвалент; лот №5 - труба електрозварювана або еквiвалент; лот №6 - труба безшовна або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (рейка Эйкотрак або еквiвалент, балка або еквiвалент, рейка або еквiвалент, проушина або еквiвалент, вiсь або еквiвалент, лемiш або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 21.12.5 Папiр та картон обробленi (лот №1 - багатофункцiональний офiсний папiр або еквiвалент, багатофункцiональний офiсний папiр або еквiвалент; лот №2 - багатофункцiональний офiсний папiр або еквiвалент, багатофункцiональний офiсний папiр або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (Лот №1 - ремонт секцiй механiзованого комплексу 2КД-90; Лот №2 - ремонт з переробкою секцiй з 3КД-90 на 2КД-90 механiзованого комплексу; Лот №3 - ремонт з переробкою секцiй з 2КД-90 на 1КД-90 механiзованого комплексу).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - вiдновлення шахтної гумотканевої конвеєрної стрiчки; лот №2 - з'єднання вiдрiзкiв вiдновленої по ширинi стрiчки до замовленої довжини; лот № 3 - футерування привiдних барабанiв стрiчкових конвеєрiв).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - гiдромуфта або еквiвалент; лот №2 - гiдромуфта або еквiвалент, гiдромуфта або еквiвалент; лот №3 - мембрана або еквiвалент, пробка захисна або еквiвалент, мембрана або еквiвалент, ступиця або еквiвалент, ступиця або еквiвалент, ступиця або еквiвалент, напiвмуфта або еквiвалент, напiвмуфта або еквiвалент; лот №4 - гiдромуфта або еквiвалент; лот №5 - гiдромуфта або еквiвалент; лот №6 - гiдромуфта або еквiвалент, гiдромуфта або еквiвалент; лот №7 - мембрана або еквiвалент, пробка захисна або еквiвалент, мембрана або еквiвалент, ступиця або еквiвалент, ступиця або еквiвалент, ступиця або еквiвалент, напiвмуфта або еквiвалент, напiвмуфта або еквiвалент; лот №8 - гiдромуфта або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 33.20.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту контрольно-вимiрювальної апаратури (Державна метрологiчна атестацiя автоматизованої системи комерцiйного облiку електричної енергiї (АСКОЕ) ДП "ДВЕК").


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.20.6 Прилади вимiрювальнi, контрольнi, випробувальнi рiзнi (лот №1 - автоматизована система комерцiйного облiку електричної енергiї (АСКОЕ) або еквiвалент; лот №2 - автоматизована система комерцiйного облiку електричної енергiї (АСКОЕ) або еквiвалент; лот №3 - автоматизована система комерцiйного облiку електричної енергiї (АСКОЕ) або еквiвалент; лот №4 - автоматизована система комерцiйного облiку електричної енергiї (АСКОЕ) або еквiвалент; лот №5 - автоматизована система комерцiйного облiку електричної енергiї (АСКОЕ) або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (ремонт секцiй механiзованого комплексу 3КД90).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.74.1 Засоби крiпильнi, вироби гвинтовi машиннi та пружини (болт путньої або еквiвалент, гайка путня або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 02.01.1 Продукцiя лiсозаготiвлi (рудниковий стояк хвойних порiд).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.74.2 Ланцюги (ланцюг траковий або еквiвалент, кабелеукладальник ланцюговий або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 35.20.4 Вузли та деталi для локомотивiв залiзничних, трамвайних та рухомого складу (Автомат захисту або еквiвалент, блок дiодiв або еквiвалент, блок опору або еквiвалент, вкладиш або еквiвалент, елемент кулачковий та камера дугогасильника (контактор) або еквiвалент, iзолятор або еквiвалент, iзолятор або еквiвалент, iзоляцiя батарейного ящика або еквiвалент, камера дугогасильна або еквiвалент, клема (наконечник) або еквiвалент, колiсна пара або еквiвалент, колодка гальмiвна або еквiвалент, контакт або еквiвалент, контакт кулачковий або еквiвалент, контакт або еквiвалент, контакт або еквiвалент, контролер або еквiвалент, лампа або еквiвалент, пружина або еквiвалент, пружина або еквiвалент, пружина або еквiвалент, пружина або еквiвалент, реверсивний палець або еквiвалент, редукторна група або еквiвалент, сегмент в зборi (комплект iз 2-х шт.) або еквiвалент, фара або еквiвалент, щiтка, щiткоутримувач або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.82.1 Вироби мiнеральнi неметалевi н.в.i.у. (лот№1 - Лакотканина або еквiвалент, лакотканина або еквiвалент, лот №2 - лакотканина або еквiвалент, лакотканина або еквiвалент ).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.62.4 Набори iнструментiв для машин (долото або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.62.1 iнструменти ручнi сiльськогосподарськi (Совок лопати або еквiвалент,совок лопати або еквiвалент ).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.22.1 Труби сталевi (штанга бурова або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.40.5 iнструменти ручнi (молоток або еквiвалент, пiка або еквiвалент, пружина кiнцева або еквiвалент, ударник або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.73.1 Вироби з дроту (сiтка - затяжка або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.61.1 Вироби з бетону будiвельнi (лот№1 - бетонiт або еквiвалент, лот №2 - шлакоблок або еквiвалент, лот №3 - елемент шахтної крепi або еквiвалент,лот №4 - затяжка або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.10.7 Профiлi гарячекатанi (кутик або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.10.8 Палi шпунтовi та рейки (лот№1 - накладка або еквiвалент, накладка або еквiвалент, лот №2 - пiдкладка або еквiвалент, пiдкладка або еквiвалент, лот №3 - костиль або еквiвалент, костиль або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.40.2 Акумулятори електричнi та акумуляторнi батареї (лот№1 - акумуляторнi батареї або еквiвалент, лот №2 - акумуляторнi батареї або еквiвалент, лот№3 - акумуляторна батарея або еквiвалент, лот№4 - акумуляторнi батареї або еквiвалент, лот№5 - акумуляторна батарея або еквiвалент, лот №6 - акумуляторна батарея або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.2 Апаратура електрична низьковольтна (блок або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 10.10.1 Вугiлля кам'яне (лот №1 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №2 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №3 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №4 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №5 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №6 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №7 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №8 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №9 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №10 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №11 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №12 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №13 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №14 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №15 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №16 - послуги зi збагачування рядового вугiлля)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт приводу скребкового конвеєра СП-251у комплектi; лот №2 - ремонт приводу скребкового конвеєра СП-251; лот №3 - ремонт приводу скребкового конвеєра СП-251).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.20.6 Прилади вимiрювальнi, контрольнi, випробувальнi рiзнi (лот №1 - шахтний iнтерферометр ШИ-11 або еквiвалент; лот №2 - подовжувач ШИ-11 або еквiвалент, кран ШИ-11 або еквiвалент, окуляр ШИ-11 або еквiвалент, призма ШИ-11 або еквiвалент, штуцер грушi ШИ-11 або еквiвалент, пробозаборник ШИ-11 або еквiвалент, груша ШИ-11 або еквiвалент, чохол ШИ-11 або еквiвалент, патрон ШИ-11 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар -23.20.1 Продукти нафтоперероблення рiдкi (лот №1 - концентрат для приготування гiдравлiчних рiдин SOLSESIC або еквiвалент; лот №2 - рiдина робоча "Hydroway" або еквiвалент; лот №3 - паливо до реактивних двигунiв або еквiвалент; лот №4 - розчинник нафтовий або еквiвалент; лот №5 - масло моторне тепловозне або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лот № 1 - лебiдка або еквiвалент; лот № 2 - лебiдка або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар -28.62.5 iнструменти iншi (пневматичне свердло або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.20.5 Прилади для вимiрювання фiзичних та хiмiчних величин (дозатор або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин (лот №1 - насос або еквiвалент; лот №2 - агрегат електронасосний або еквiвалент, лот №3 - насосна установка або еквiвалент, насос або еквiвалент, лот №4 - насос або еквiвалент, лот №5 - насос або еквiвалент, лот №6 - насосна установка або еквiвалент, лот №7- насос або еквiвалент, лот №8 - насосна установка або еквiвалент, лот №9 - насос або еквiвалент, лот №10 - насос або еквiвалент, лот №11 - насос або еквiвалент, лот №12 - насосна установка або еквiвалент, лот №13 - насос або еквiвалент, вуглесос або еквiвалент, лот №14 - насос або еквiвалент, лот №15 - насос або еквiвалент, лот №16 - насос або еквiвалент, лот №17 - насос або еквiвалент, насосна установка або еквiвалент, лот №18 - насосна установка або еквiвалент, лот №19 - насосна установка або еквiвалент, насос або еквiвалент, лот №20 - насос або еквiвалент, лот №21 - агрегат електронасосний або еквiвалент, лот №22 - насосна установка або еквiвалент, насос або еквiвалент, лот №23 - насос або еквiвалент; лот №24 - агрегат електронасосний або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 14.21.1 Пiсок та гравiй (лот №1 - пiсок будiвельний або еквiвалент, лот №2 - щебiнь будiвельний або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 14.22.1 Глини та каолiн (забивка iнгiбiторна IПЗ-1 або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 19.30.3 Взуття захисне та рiзне, н.в.i.у. (чоботи гумовi або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.51.2 Речовини поверхнево-активнi (змочувач вугiльного пилу або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (лот №1 - конвеєр або еквiвалент; лот №2 - стрiчковий конвеєр або еквiвалент; лот №3 - свердло електричне або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.4 Вузли до насосiв, компресорiв та систем гiдравлiчних (лот №1 - гвинт або еквiвалент, вал або еквiвалент, ремкомплект насоса або еквiвалент; лот №2 - гвинт або еквiвалент, вал або еквiвалент, ремкомплект насоса або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.73.1 Вироби з дроту (цвях або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (лот №1 - пускач або еквiвалент; лот №2 - магнiтна станцiя або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.12.2 Речовини фарбувальнi та дубильнi (пентафталева емаль або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.1 Апаратура електрична високовольтна (пристрiй комплектний розподiльний або еквiвалент ).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 21.12.5 Папiр та картон обробленi (руберойд покрiвельний або еквiвалент ).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.65.1 Вироби з фiброцементу (шифер азбоцементний або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.10.6 Прокат сортовий гарячекатаний (лот №1 - спецпрофiль СВП-27 або еквiвалент; лот №2 - спецпрофiль СВП-33 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 32.20.2 Апаратура електрозв'язку (комплекс технiчних засобiв безпеки пiдйомних установок)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (Лот №1 - ремонт гiдродостiйок; лот №2 - ремонт гiдростiйок з замiною штока; лот№3 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра, лот №4 - ремонт гiдродостiйок, лот №5 - ремонт гiдродостiйок з замiною штока, лот №6 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра, лот №7 - ремонт гiдростiйок, лот №8 - ремонт гiдростiйок з замiною штока, лот №9 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра, лот №10 - ремонт гiдростiйок, лот № 11- ремонт гiдростiйок з замiною штока, лот № 12 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра, лот № 13 - ремонт гiдро стiйок та гiдродомкратiв, лот № 14 - ремонт гiдростiйок з замiною штока, лот № 15 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра, лот № 16 - ремонт гiдростiйок, лот № 17 - ремонт гiдростiйок з замiною штока, лот № 18 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра, лот № 19 - ремонт гiдростiйок та гiдродомкратiв, лот № 20 - ремонт гiдростiйок з замiною штока, лот № 21 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра, лот №22 - ремонт гiдродомкратiв, лот №23 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, лот № 24 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, лот № 25 - ремонт гiдродомкратiв, № 26 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, лот № 27 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, лот №28 - ремонт гiдродомкратiв, лот № 29 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, лот № 30 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, лот № 31 - ремонт гiдродомкратiв, лот № 32 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, лот № 33 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, лот № 34 - ремонт гiдродомкратiв, лот № 35 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, лот № 36 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, лот № 37 - ремонт гiдростiйок та гiдродомкратiв, лот № 38 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, лот № 39 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, лот № 40 - ремонт гiдродомкратiв, лот № 41 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, лот № 42 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, лот № 43 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, лот № 44 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, лот № 45 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, лот № 46 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, лот № 47 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, лот № 48 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, лот № 49 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, лот № 50 - ремонт обладнання секцiй, лот № 51 - ремонт обладнання секцiй з вiдновленням цiлiсностi корпусу)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт вагонетки шахтної; лот №2 - ремонт вагонетки шахтної; лот №3 - ремонт вагонетки шахтної; лот №4 - ремонт вагонетки шахтної; лот №5 - ремонт вагонетки шахтної з замiною донних люкiв; лот №6 - ремонт колiсних пар електровозу; лот №7 - ремонт колiсних пар електровозу; лот №8 - ремонт напiвскатiв з замiною колiс електровозу; лот №9 - ремонт колiсних пар вагонетки; лот №10 - ремонт напiвскатiв з замiною колiс вагонетки; лот №11 - ремонт напiвскатiв з замiною колiс вагонетки; лот №12 - ремонт колiсних пар вагонетки; лот №13 - ремонт колiсних пар вагонетки; лот №14 - ремонт колiсних пар вагонетки; лот №15 - ремонт лебiдки маневрової шахтної; лот №16 - ремонт лебiдки допомiжної шахтної; лот №17 - ремонт лебiдки маневрової шахтної; лот №18 - ремонт лебiдки унiверсальної шахтної; лот №19 - ремонт лебiдки унiверсальної шахтної; лот №20 - ремонт лебiдки унiверсальної шахтної; лот №21 - ремонт лебiдки маневрової шахтної з замiною редуктора; лот №22 - ремонт лебiдки допомiжної шахтної з замiною редуктора; лот №23 - ремонт лебiдки унiверсальної шахтної з замiною редуктора; лот №24 - ремонт лебiдки скреперної шахтної двобарабанної; лот №25 - ремонт лебiдки скреперної шахтної двобарабанної; лот №26 - ремонт лебiдки допомiжної шахтної; лот №27 - ремонт гiдромотору системи подачi очистного комбайну; лот №28 - ремонт гiдромотору системи подачi очистного комбайну; лот №29 - ремонт гiдромотору прохiдницького комбайну; лот №30 - ремонт гiдромотору прохiдницького комбайну; лот №31 - ремонт гiдронасосу системи подачi очистного комбайну; лот №32 - ремонт гiдронасосу системи подачi очистного комбайну; лот №33 - ремонт гiдронасосу системи подачi очистного комбайну; лот №34 - ремонт гiдронасосу системи подачi очистного комбайну; лот №35 - ремонт гiдронасосу системи подачi очистного комбайну з замiною штока; лот №36 - ремонт гiдрообладнання прохiдницького комбайну; лот №37 - ремонт гiдрообладнання прохiдницького комбайну; лот №38 - ремонт гiдрообладнання прохiдницького комбайну з замiною пленжерiв; лот №39 - ремонт гiдрообладнання прохiдницького комбайну з замiною пленжерiв).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.13.3 Трубки та труби гумовi (лот №1 рукав всмоктуючий або еквiвалент, рукав напiрний або еквiвалент; лот №2 - гнучкий гумовий запор або еквiвалент, затвор газовий типу ГШМ або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - барабан приводний або еквiвалент; лот №2 - барабан приводний або еквiвалент; лот №3 - барабан приводний або еквiвалент, корпус пiдшипника або еквiвалент, барабан виносний або еквiвалент, барабан натяжний або еквiвалент; лот №4 - секцiя стрiчкового ставу або еквiвалент; лот №5 - секцiя лiнiйна або еквiвалент; лот №6 - напiвмуфта або еквiвалент; лот №7 - напiвмуфта або еквiвалент; лот №8 - напiвмуфта або еквiвалент; лот №9 - ролiкоопора або еквiвалент; лот №10 - барабан натяжний або еквiвалент, барабан приводний або еквiвалент; лот №11 - колесо або еквiвалент, вал або еквiвалент, обойма або еквiвалент, втулка або еквiвалент, вал-шестерня або еквiвалент, кришка або еквiвалент, напiвмуфта або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.10.1 Устаткування медичне, хiрургiчне та ортопедичне (Лот №1 респiратор протипиловий "Пульс -М" або еквiвалент; Лот №2 респiратор протипиловий "Пульс -К" або еквiвалент; Лот №3 фiльтр ПФ-1А або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.74.1 Засоби крiпильнi, вироби гвинтовi машиннi та пружини (роз'ємнi з'єднувачi або еквiвалент, з'єднувальний стержень або еквiвалент, з'єднувачi або еквiвалент, пристрiй або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 28.52.1 Послуги з оброблення металiв iншими способами (лот №1 - виготовлення металоаркового крiплення, виготовлення мiжрамної стяжки; лот №2 - виготовлення металоаркового крiплення, виготовлення мiжрамної стяжки).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.22.1 Труби сталевi (герметизатор або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 35.20.4 Вузли та деталi для локомотивiв залiзничних, трамвайних та рухомого складу (головний контактор КТВ-2 на електровiз 2АМ-8Д або еквiвалент; допомiжний контактор КТВ-2 на електровiз 2АМ-8Д або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устакування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - гiдростiйка або еквiвалент; лот №2 - гiдродомкрат або еквiвалент; лот №3 - гiдродомкрат або еквiвалент; лот №4 - блок управлiння або еквiвалент; лот №5 - блок стоєчний або еквiвалент; лот №6 - блок клапанний або еквiвалент; лот №7 - кран або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рiдкi (лот №1 - олива трансформаторна Т-1500 або еквiвалент; лот №2 - олива iндустрiальна i 40 А або еквiвалент; лот №3 - олива iндустрiальна i 20 А або еквiвалент; лот №4 - олива iндустрiальна i ГП 72 або еквiвалент; лот №5 - олива iндустрiальна i ГП 30 або еквiвалент; лот №6 - олива iндустрiальна iГП 38 або еквiвалент; лот №7 - олива компресорна КС-19 або еквiвалент; лот №8 - олива моторна для автотракторних дизелiв М10Г2К або еквiвалент; лот №9 - олива трансмiсiйна ТАД 17 або еквiвалент; лот №10 - олива трансмiсiйна ТАП 15 або еквiвалент; лот №11 - олива для гiдромеханiчних передач МГЕ-46В або еквiвалент; лот №12 - олива турбiнна ТП-30 або еквiвалент; лот №13 - олива турбiнна ТП-22 або еквiвалент; лот №14 - мастило Циатiн 202 або еквiвалент; лот №15 - мастило канатне або еквiвалент; лот №16 - мастило Солiдол Ж або екiвалент; лот №17 - мастило Лiтол-24 або еквiвалент; лот №18 - мастило 1-13 або еквiвалент; лот №19 - мастило трансмiсiйне Шахтол У або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.1 Апаратура електрична високовольтна (лот №1 - апарат пусковий шахтний АПШ-1 або еквiвалент; лот №2 - апарат пусковий шахтний АПШ-2 або еквiвалент; лот №3 - джерело живлення ИПШ-1 або еквiвалент; лот №4 - джерело живлення ИПШ-2 або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.61.1 Речовини вибуховi (лот №1 - угленiт 10П або еквiвалент; лот №2 - угленiт 13П або еквiвалент; лот №3 - амонiт Ф-5 або еквiвалент; лот №4 - амонал М5 Ф36 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.13.1 Вентилi, крани, клапани та подiбнi вироби (лот №1 - гайка ГР-50 або еквiвалент; лот №2 - гайка ГЦ-50 або еквiвалент; лот №3 - гайка ГМ-50 або еквiвалент; лот №4 - ствол пожежний РС-50 або еквiвалент; лот №5 - гайка ГР-70 або еквiвалент; лот №6 - гайка ГЦ-70 або еквiвалент; лот №7 - гайка ГМ-70 або еквiвалент; лот №8 - перехiдник 50х70 або еквiвалент; лот №9 - перехiдник 70х80 або еквiвалент; лот №10 - ствол пожежний РС-70 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.13.3 Трубки та труби гумовi (лот №1 - труба шахтна вентиляцiйна ТВГША-ПГ (ВИДУ2) або еквiвалент; лот №2 - труба шахтна вентиляцiйна ТВГША-ПГ (ВИДУ2) або еквiвалент; лот №3 - труба шахтна вентиляцiйна ТВГША-ПГ (ВИДУ2) або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 17.54.3 Вироби текстильнi iншi (лот №1 - рукав пожежний напiрний типу "Т" у комплектi з гайками ГР-50 або еквiвалент; лот №2 - рукав пожежний напiрний типу "Т" у комплектi з гайками ГР-70 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (Лот №1 - капiтальний ремонт секцiй механiзованого комплексу; Лот №2 - капiтальний ремонт секцiй механiзованого комплексу).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рiдкi (лот №1 - олива Hydroil HM-32 або еквiвалент; лот №2 - олива Hydroil HM-46 або еквiвалент; лот №3 - олива Hydroil HM-68 або еквiвалент; лот №4 - олива Hydroil HM-100 або еквiвалент; лот №5 - олива Highrate XP-220 або еквiвалент; лот №6 - олива Highrate XP-320 або еквiвалент; лот №7 - олива Kompressoil VC-220 або еквiвалент; лот №8 - мастило Трансол 200А або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.3 Пристрої електричнi комплектнi (система енергозбереження шахтного електровозу СИЭ-120 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.20.5 Прилади для вимiрювання фiзичних та хiмiчних величин (аналiзатор метану АТ-3-1 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин (насосна станцiя СНД 100/32.00.000 з ЗИП або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.13.7 Вироби гумовi рiзнi (кiльце або еквiвалент, манжета або еквiвалент, мембрана або еквiвалент, фторопластова втулка або еквiвалент, чистильник або еквiвалент, обойма або еквiвалент, вкладиш або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.11.1 Гази промисловi (кисень газоподiбний технiчний або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.10.1 Електродвигуни та генератори постiйного струму (електродвигун ДРТ-13М або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (Лот №1 - капiтальний ремонт очисного комбайну; Лот №2 - капiтальний ремонт очисного комбайну; Лот №3 - капiтальний ремонт очисного комбайну; Лот №4 - капiтальний ремонт очисного комбайну; Лот №5 - капiтальний ремонт очисного комбайну; Лот №6 - капiтальний ремонт очисного комбайну; Лот №7 - капiтальний ремонт прохiдницького комбайну; Лот №8 - капiтальний ремонт бурильного устаткування; Лот №9 - капiтальний ремонт прохiдницького комбайну; Лот №10 - капiтальний ремонт прохiдницького комбайну; Лот №11 - капiтальний ремонт прохiдницького комбайну; Лот №12 - капiтальний ремонт прохiдницького комбайну; Лот №13 - капiтальний ремонт прохiдницького комбайну; Лот №14 - капiтальний ремонт породонавантажувальної машини; Лот №15 - капiтальний ремонт породонавантажувальної машини; Лот №16 - капiтальний ремонт породонавантажувальної машини; Лот №17 - капiтальний ремонт породонавантажувальної машини; Лот №18 - капiтальний ремонт породонавантажувальної машини; Лот №19 - капiтальний ремонт породонавантажувальної машини; Лот №20 - капiтальний ремонт породонавантажувальної машини; Лот №21 - капiтальний ремонт вентилятора головного провiтрювання; Лот №22 - капiтальний ремонт вентилятора головного провiтрювання).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.52.1 Виливки зi сталi (лот №1 - башмак або еквiвалент; лот №2 - схват або еквiвалент, скоба Бриара або еквiвалент; лот №3 - втулка або еквiвалент; лот №4 - башмак або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.22.1 Труби сталевi (лот №1 - труба офланцована дiаметром умовного проходу 100 мм або еквiвалент , труба офланцована дiаметром умовного проходу 150 мм або еквiвалент ; лот № 2- труба офланцована дiаметром умовного проходу 100 мм або еквiвалент , труба офланцована дiаметром умовного проходу 150 мм або еквiвалент ;лот №3 - воздухопровiд до шахтного вентиляцiйного обладнання або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.73.1 Вироби з дроту (Лот №1 - канат або еквiвалент; Лот №2 - канат або еквiвалент Лот №3 - електроди або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (Лот №1 - ланцюговий конвеєр або еквiвалент ; Лот №2 - комбайн очисний або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.10.8 Палi шпунтованi та рейки (Лот №1 - рейковi провiдники Р-24 або еквiвалент; Лот №2 - рейковi провiдники Р-33 або еквiвалент; Лот №3 - рейковi провiдники Р-43 або еквiвалент; Лот №4 - рейковi провiдники Р-50 або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.10.6 Прокат сортовий гарячекатаний (круг або еквiвалент ).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 21.12.5 Папiр та картон обробленi (багатофункцiональний офiсний папiр; багатофункцiональний офiсний папiр).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (Лот №1 - капiтальний ремонт комбайну очисного 1ГШ-68Б; Лот №2 - капiтальний ремонт секцiй механiзованого комплексу 1КД90; Лот №3 - капiтальний ремонт секцiй механiзованого комплексу 3КД90).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.4 Вузли апаратури електророзподiльної та контрольної (лот №1 - з'єднувач або еквiвалент; лот №2 - роз'їм шахтний або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.23.1 Установки холодильнi та вентиляцiйнi промисловi (патрон регенеративний С37.03.000 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.2 Апаратура електрична низьковольтнт (лот №1 - контактор вакуумний або еквiвалент; лот №2 - контактор або еквiвалент; лот №3 - контактор або еквiвалент; лот №4 - кнопка або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.20.5 Прилади для вимiрювання фiзичних та хiмiчних величин (трубка iндикаторна або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (напiвмуфта або еквiвалент, насос або еквiвалент, кiльце або еквiвалент, клапан або еквiвалент, сiдло або еквiвалент, втулка або еквiвалент, плунжер або еквiвалент, штовхач або еквiвалент, пружина або еквiвалент, манжет або еквiвалент, стакан або еквiвалент, палець або еквiвалент, гайка або еквiвалент, вал-шестерня або еквiвалент, вал або еквiвалент, шпонка або еквiвалент, ексцентрик або еквiвалент, колектор або еквiвалент, гiдроблок або еквiвалент, блок штовхачiв або еквiвалент, дросель або еквiвалент, демпфер або еквiвалент, колесо або еквiвалент, гiдроакумулятор або еквiвалент, агрегат з баком або еквiвалент, фланець або еквiвалент, кран або еквiвалент, проставка або еквiвалент, установка пiдпиточна або еквiвалент, пневмогiдроакумулятор або еквiвалент, шатун або еквiвалент, вставка або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.3 Насоси та компресори повiтрянi (компресор кисневий дожимний КД-8 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (Лот №1 - продовження термiну експлуатацiї пiдiймальних машин, продовження термiну експлуатацiї пiдвiсних пристроїв, продовження термiну експлуатацiї гальмiвних систем, продовження термiну експлуатацiї клiтей, продовження термiну експлуатацiї вагонеток, продовження термiну експлуатацiї скiпiв,продовження термiну експлуатацiї парашутiв, продовження термiну експлуатацiї противаг, продовження термiну експлуатацiї баддi, продовження термiну експлуатацiї армiровки; Лот №2 - продовження термiну експлуатацiї вентиляторiв головного провiтрювання , продовження термiну експлуатацiї копрiв; Лот №3 - продовження термiну експлуатацiї компресорiв; Лот №4 - подовження термiну експлуатацiї шкiвiв копрових, продовження термiну експлуатацiї амортизаторiв; Лот №5 - подовження термiну експлуатацiї лiфтiв пасажирських, подовження термiну експлуатацiї повiтрязбiрникiв)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт редуктора скребкового конвеєра; лот №2 - ремонт редуктора скребкового конвеєра; лот №3 - ремонт редуктора скребкового конвеєра; лот №4 - ремонт редуктора скребкового конвеєра; лот №5 - ремонт редуктора скребкового конвеєра; лот №6 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра; лот №7 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра; лот №8 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра; лот №9 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра; лот №10 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра; лот №11 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра; лот №12 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра; лот №13 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра; лот №14 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра; лот №15 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра; лот №16 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра; лот №17 - ремонт промiжного редуктора ВСП комбайна; лот №18 - ремонт редуктора ВСП комбайна; лот №19 - ремонт гальма натягнення ланцюга скребкового конвеєра; лот №20 - ремонт барабана скребкового конвеєра; лот №21 - ремонт барабана стрiчкового конвеєра; лот №22 - ремонт барабана стрiчкового конвеєра; лот №23 - ремонт барабана стрiчкового конвеєра; лот №24 - ремонт барабана стрiчкового конвеєра; лот №25 - ремонт барабана стрiчкового конвеєра; лот №26 - ремонт барабана стрiчкового конвеєра; лот №27 - ремонт живильника; лот №28 - ремонт електровоза шахтного; лот №29 - ремонт електровоза шахтного; лот №30 - ремонт гировоза шахтного; лот №31 - ремонт електровоза шахтного з переоснащенням; лот №32 - ремонт електровоза шахтного з переоснащенням; лот №33 - ремонт секцiй 2КД-90 механiзованого комплексу; лот №34 - ремонт з переробкою секцiй 3КД-90 на 2КД-90 механiзованого комплексу; лот №35 - ремонт з переробкою секцiй 2КД-90 на 1КД-90 сеханiзованого комплексу)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт коронок прохiдницького комбайну; лот №2 - ремонт коронок прохiдницького комбайну; лот №3 - ремонт шнека очисного комбайну; лот №4 - ремонт шнека очисного комбайну; лот №5 - ремонт шнека очисного комбайну; лот №6 - ремонт шнека очисного комбайну; лот №7 - ремонт шнека очисного комбайну; лот №8 - ремонт шнека очисного комбайну)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.53.1 Гiпс будiвельний (гiпс Г-4 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.82.1 Вироби мiнеральнi неметалевi н.в.i.у. (лот №1 - шнур мiнераловатний або еквiвалент; лот №2 - мати мiнераловатнi або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рiдкi (лот №1 - олива або еквiвалент; лот №2 - олива або еквiвалент; лот№3 - олива або еквiвалент; лот №4 - олива або еквiвалент; лот №5 - олива або еквiвалент; лот №6 - олива або еквiвалент; лот№7 - олива або еквiвалент; лот №8 - мастило або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - капiтальний ремонт прохiдницького комбайну; лот №2 - капiтальний ремонт бурильного устаткування; лот №3 - капiтальний ремонт прохiдницького комбайну; лот №4 - капiтальний ремонт прохiдницького комбайну; лот №5 - капiтальний ремонт прохiдницького комбайну; лот №6 - капiтальний ремонт прохiдницького комбайну; лот №7 - капiтальний ремонт прохiдницького комбайну; лот №8 - капiтальний ремонт породонавантажувальної машини; лот №9 - капiтальний ремонт породонавантажувальної машини; лот №10 - капiтальний ремонт штрекопiддирочної машини; лот №11 - капiтальний ремонт породонавантажувальної машини; лот №12 - капiтальний ремонт породонавантажувальної машини; лот №13 - капiтальний ремонт штрекопiддирочної машини; лот №14 - капiтальний ремонт штрекопiддирочної машини)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 74.30.1 Послуги з технiчних випробувань та аналiзу (проведення атестацiї робочих мiсць)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 85.12.1 Послуги з лiкарської практики (лот №1 - профiлактичнi медичнi обстеження; лот №2 - профiлактичнi медичнi обстеження; лот №3 - профiлактичнi медичнi обстеження; лот №4 - профiлактичнi медичнi обстеження; лот №5 - профiлактичнi медичнi обстеження; лот №6 - профiлактичнi медичнi обстеження; лот №7 - профiлактичнi медичнi обстеження; лот №8 - профiлактичнi медичнi обстеження; лот №9 - профiлактичнi медичнi обстеження; лот №10 - профiлактичнi медичнi обстеження)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 10.10.1 Вугiлля кам'яне (лот №1 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №2 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №3 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №4 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №5 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №6 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №7 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №8 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №9 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №10 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №11 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №12 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №13 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №14 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №15 - послуги зi збагачування рядового вугiлля; лот №16 - послуги зi збагачування рядового вугiлля)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.74.2 Ланцюги (лот №1 - скребковий ланцюг у зборi або еквiвалент; лот №2 - скребковий ланцюг у зборi або еквiвалент; лот№3 - скребковий ланцюг у зборi або еквiвалент; лот №4 - скребковий ланцюг у зборi або еквiвалент; лот №5 - ланцюг круглоланковий або еквiвалент; лот №6 - ланцюг круглоланковий або еквiвалент; лот№7 - ланка або еквiвалент; лот№8 - ланка або еквiвалент; лот№9 - ланка або еквiвалент; лот№10 - ланка або еквiвалент; лот №11 - ланка або еквiвалент; лот№12 - ланка або еквiвалент; лот№13 - скребок або еквiвалент; лот№14 - скребок або еквiвалент; лот№15 - скребок або еквiвалент; лот№16 - скребок або еквiвалент; лот№17 - болт ланцюговий або еквiвалент;; лот№18 - гайка стопорна або еквiвалент; лот №19 - болт ланцюговий або еквiвалент; лот №20 - гайка стопорна або еквiвалент; лот №21 - болт ланцюговий або еквiвалент; лот №22 - гайка стопорна або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - гiдромуфта або еквiвалент, мембрана або еквiвалент, пробка захисна або еквiвалент; лот №2 - гiдромуфта або еквiвалент, мембрана або еквiвалент; лот №3 - ступиця або еквiвалент, напiвмуфта або еквiвалент; лот №4 - гiдромуфта або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.30.1 Провiд та кабель iзольованi (лот №1 - кабель або еквiвалент; лот №2 - кабель або еквiвалент; лот №3 - кабель або еквiвалент; лот №4 - кабель або еквiвалент; лот №5 - кабель або еквiвалент; лот №6 - кабель або еквiвалент; лот №7 - кабель або еквiвалент; лот №8 - кабель або еквiвалент; лот №9 - провiд або еквiвалент, кабель або еквiвалент; лот №10 - кабель або еквiвалент, провiд або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.13.1 Елементи, кислоти та основи неорганiчнi (сильнокислотний катiонiт або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт пускача, ремонт автомата, ремонт магнiтної станцiї, ремонт пiдстанцiї, ремонт ячейки, ремонт агрегату, ремонт маслостанцiї, ремонт напiвскату, ремонт насоса; лот №2 - ремонт електромуфти, ремонт електродвигуна, ремонт барабана, ремонт напiвскату, ремонт насоса; лот №3 - ремонт електродвигуна, ремонт вентилятора, ремонт магнiтної станцiї, ремонт пускача, ремонт електромуфти, ремонт редуктора, ремонт електровоза, ремонт напiвскату, ремонт насоса; лот №4 - ремонт електродвигуна, ремонт електросвердла, ремонт напiвскату; лот №5 - ремонт електровоза)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 31.10.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту електричних двигунiв, генераторiв та трансформаторiв (лот №1 - капiтальний ремонт електродвигуна, капiтальний ремонт електромуфти, капiтальний ремонт електросвердла, капiтальний ремонт пiдстанцiї, капiтальний ремонт вентилятора, капiтальний ремонт ячейки, капiтальний ремонт пускача, капiтальний ремонт автомата, капiтальний ремонт магнiтної станцiї; лот №2 - капiтальний ремонт вентилятора, капiтальний ремонт магнiтної станцiї, капiтальний ремонт автомата, капiтальний ремонт пускача, капiтальний ремонт ячейки, капiтальний ремонт електродвигуна, капiтальний ремонт електромуфти, капiтальний ремонт електросвердла, капiтальний ремонт пiдстанцiї; лот №3 - капiтальний ремонт електродвигуна, капiтальний ремонт пiдстанцiї, капiтальний ремонт вентилятора, капiтальний ремонт ячейки, капiтальний ремонт пускача; лот №4 - капiтальний ремонт електродвигуна)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 74.70.1 Послуги з прибирання будинкiв (проведення комплексу заходiв по медичнiй дезiнсекцiї та дератизацiї)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.14.1 Скловолокно (склопластик РСТ-280 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 60.10.2 Послуги залiзницi з перевезення вантажiв (органiзацiя перевезень вантажiв в залiзничному рухомому складi й пов'язанi з цим послуги)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 28.21.9 Послуги з технiчного обслуговування i ремонту бакiв, резервуарiв та контейнерiв металевих (перезарядка вогнегасникiв переносних водних шахтних закачних ВВШ-9(з))


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин (лот №1 - насос 1В-20/10-16/10 на рамi без електричного двигуна з комплектом ЗИП або еквiвалент; лот №2 - агрегат електронасосний 1В-20/10-16/10 з електричним двигуном i комплектом ЗИП або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.11.2 Споруди та каркаси металевi (лот №1 - скiп або еквiвалент; лот №2 - клiть або еквiвалент; лот №3 - противага до скiпу або еквiвалент, рама противаги до клiтi або еквiвалент; лот №4 - баддя або еквiвалент; лот №5 - парашут або еквiвалент; лот №6 - парашут або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.40.2 Акумулятори електричнi та акумуляторнi батареї (лот №1 - акумуляторна батарея або еквiвалент; лот №2 - акумуляторна батарея або еквiвалент; лот №3 - акумуляторна батарея або еквiвалент; лот №4 - акумуляторна батарея або еквiвалент; лот №5 - акумуляторна батарея або еквiвалент; лот №6 - акумуляторна батарея або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.12.4 Вузли до насосiв, компресорiв та систем гiдравлiчних (лот №1 - гвинт до насоса 1В-20/10 або еквiвалент, вал карданний до насоса 1В-20/10 або еквiвалент, вал приводний до насоса 1В-20/10 або еквiвалент; лот №2 - ремонтний комплект до насоса 1В-20/10 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.73.1 Вироби з дроту (сiтка-затяжка 3МР1.000-19 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.10.6 Прокат сортовий гарячекатаний (лот №1 - спецпрофiль СВП-27 або еквiвалент; лот №2 - спецпрофiль СВП-33 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.23.1 iзолятори керамiчнi та iзолювальна арматура (iзолятор ПИЖЦ-686 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.22.2 Пристрої для пiдiймального та такелажного устаткування (лот №1 - типовий пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №2 - типовий пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №3 - типовий пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №4 - типовий пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №5 - типовий пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №6 - типовий пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №7 - типовий пiдвiсний пристрiй або еквiвалент; лот №8 - типовий пiдвiсний пристрiй або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 35.20.3 Склад рухомий iнший (лот №1 - вагонетка людська або еквiвалент; лот №2 - вагонетка людська або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.50.2 Устаткування освiтлювальне (лот №1 - двопороговий iндивiдуальний сигналiзатор метану, з'єднаний з свiтильником шахтним вибухобезпечним або еквiвалент; лот №2 - свiтильник шахтний вибухобезпечний акумуляторний головний або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 74.60.1 Послуги з проведення розслiдувань i забезпечення безпеки (послуги з охорони вiдокремлених пiдроздiлiв Державного пiдприємства "Донецька вугiльна енергетична компанiя")


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт насоса; лот №2 - ремонт насоса; лот №3 - ремонт насоса; лот №4 - ремонт насоса; лот №5 - ремонт насоса; лот №6 - ремонт насоса; лот №7 - ремонт насоса; лот №8 - ремонт насоса; лот №9 - ремонт насоса; лот №10 - ремонт насоса; лот №11 - ремонт насоса; лот №12 - ремонт насоса; лот №13 - ремонт вуглесосу; лот №14 - ремонт насоса; лот №15 - ремонт насоса; лот №16 - ремонт насоса; лот №17 - ремонт насоса; лот №18 - ремонт насоса; лот №19 - ремонт насоса; лот №20 - ремонт насоса; лот №21 - ремонт насоса; лот №22 - ремонт насоса; лот №23 - ремонт насоса; лот №24 - ремонт насоса; лот №25 - ремонт насоса; лот №26 - ремонт насоса; лот №27 - ремонт насоса; лот №28 - ремонт насоса; лот №29 - ремонт насоса; лот №30 - ремонт насоса; лот №31 - ремонт насоса; лот №32 - ремонт насоса; лот №33 - ремонт насоса; лот №34 - ремонт насоса; лот №35 - ремонт насоса; лот №36 - ремонт насоса; лот №37 - ремонт насоса)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.14.3 Деталi до пiдшипникiв та елементiв для механiчних передач (лот №1 - ролик або еквiвалент; лот №2 - роликоопора або еквiвалент; лот №3 - ролик або еквiвалент; лот №4 - ролик або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.13.1 Елементи, кислоти та основи неорганiчнi (електролiт натрiєво-лiтiєвий рiдкий або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт гiдростiйок; лот №2 - ремонт гiдростiйок з замiною штока; лот №3 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра; лот №4 - ремонт гiдростiйок; лот №5 - ремонт гiдростiйок з замiною штока; лот №6 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра; лот №7 - ремонт гiдростiйок; лот №8 - ремонт гiдростiйок з замiною штока; лот №9 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра; лот №10 - ремонт гiдростiйок; лот №11 - ремонт гiдростiйок з замiною штока; лот №12 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра; лот №13 - ремонт гiдростiйок та гiдродомкратiв; лот №14 - ремонт гiдростiйок з замiною штока; лот №15 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра; лот №16 - ремонт гiдростiйок; лот №17 - ремонт гiдростiйок з замiною штока; лот №18 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра; лот №19 - гiдростiйок та гiдродомкратiв; лот №20 - ремонт гiдростiйок з замiною штока; лот №21 - ремонт гiдростiйок з замiною штока та цилiндра; лот №22 - ремонт гiдродомкратiв, ремонт гiдродомкратiв; лот №23 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока; лот №24 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра; лот №25 - ремонт гiдродомкратiв, ремонт гiдродомкратiв; лот №26 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока; лот №27 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра; лот №28 - ремонт гiдродомкратiв, ремонт гiдродомкратiв, ремонт гiдродомкратiв; лот №29 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока; лот №30 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра; лот №31 - ремонт гiдродомкратiв, ремонт гiдродомкратiв; лот №32 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока; лот №33 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра; лот №34 - ремонт гiдродомкратiв, ремонт гiдродомкратiв; лот №35 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока; лот №36 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра; лот №37 - ремонт гiдростiйок та гiдродомкратiв; лот №38 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока; лот №39 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра; лот №40 - ремонт гiдродомкратiв, ремонт гiдродомкратiв; лот №41 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока; лот №42 - ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра, ремонт гiдродомкратiв з замiною штока та цилiндра; лот №43 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй; лот №44 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй; лот №45 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй; лот №46 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй; лот №47 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй; лот №48 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй; лот №49 - ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй, ремонт гiдроапаратури керування та контролю секцiй; лот №50 - ремонт обладнання секцiй, ремонт обладнання секцiй; лот №51 - ремонт обладнання секцiй з вiдновленням цiлосностi корпусу, ремонт обладнання секцiй з вiдновленням цiлосностi корпусу).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт поворотного редуктора комбайна 1ГШ-68, ремонт основного редуктора рiжучої частини комбайна 1ГШ-68, ремонт механiзму подачi комбайна 1ГШ-68; лот №2 - ремонт поворотного редуктора комбайна 2ГШ-68Б, ремонт поворотного редуктора комбайна 2ГШ-68Б з замiною корпуса, ремонт основного редуктора рiжучої частини комбайна 2ГШ-68Б, ремонт основного редуктора рiжучої частини комбайна 2ГШ-68Б з замiною корпуса, ремонт механiзму подачi комбайна 2ГШ-68Б, ремонт гiдродомкрата комбайна 2ГШ-68Б; лот №3 - ремонт основного редуктора рiжучої частини комбайна 1К-101, ремонт поворотного редуктора комбайна 1К-101, ремонт поворотного редуктора комбайна 1К-101 з замiною корпуса, ремонт механiзму подачi комбайна 1К-101; лот №4 - ремонт поворотного редуктора рiжучої частини комбайна РКУ-10, ремонт поворотного редуктора рiжучої частини комбайна РКУ-10 з замiною корпуса, ремонт основного редуктора рiжучої частини комбайна РКУ-10, ремонт редуктора механiзму подачi комбайна РКУ-10, ремонт кронштейнiв БСП комбайна РКУ-10; лот №5 - ремонт поворотного редуктора рiжучої частини комбайна УКД-200-250, ремонт поворотного редуктора рiжучої частини комбайна УКД-200-250 з замiною корпуса, ремонт основного редуктора рiжучої частини комбайна УКД-200-250, ремонт порталу комбайна УКД-200-250; лот №6 - ремонт основного редуктора рiжучої частини комбайна "Кiровець", ремонт приводного редуктора комбайна "Кiровець", ремонт механiзму подачi комбайна "Кiровець")


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт ходової частини прохiдницького комбайна ГПКС, ремонт гiдродомкрата прохiдницького комбайна ГПКС; лот №2 - ремонт редуктора ходової частини прохiдницького комбайна КПД, ремонт редуктора виконавчого органу прохiдницького комбайна КПД, ремонт редуктора конвейєра прохiдницького комбайна КПД, ремонт навантажувальної частини прохiдницького комбайна КПД, ремонт ходової частини прохiдницького комбайна КПД; лот №3 - ремонт редуктора прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт редуктора конвейєра прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт навантажувальної частини прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт редуктора виконавчого органа прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт редуктора ходової частини прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт передачi бортової прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт гiдроклапану тиску прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт гiдророзподiлювача прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт гiдродомкрата прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт гiдродомкрата прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт гiдродомкрата прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт гiдродомкрата прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт гiдродомкрата прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт гiдродомкрата прохiдницького комбайна КСП-32, ремонт гiдроопори прохiдницького комбайна КСП-32; лот №4 - ремонт ходової частини породонавантажувальної машини 1ППН-5, ремонт фрикцiону ходової частини породонавантажувальної машини 1ППН-5, ремонт фрикцiону пiдйому ковша породонавантажувальної машини 1ППН-5; лот №5 - ремонт ходової частини породонавантажувальної машини 1ПНБ-2; лот №6 - ремонт ходової частини породонавантажувальної машини 2ПНБ-2Б)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.10.1 Устаткування медичне, хiрургiчне та ортопедичне (лот №1 - респiратор Р-34 або еквiвалент; лот №2 - респiратор Р-30 або еквiвалент; лот №3 - патрони до саморятiвникiв учбових типу ШСС-1Т1 або еквiвалент; лот №4 - саморятiвник iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.75.2 Вироби металевi рiзнi iншi (замок М16 СВП 33 або еквiвалент, замок М24 СВП 33 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.13.1 Вентилi, крани, клапани та подiбнi вироби (Лот №1 - Клапан зворотнiй КОК-250ФС або еквiвалент; Лот №2 - Клапан зворотнiй КОК - 200ФС або еквiвалент; Лот №3 - Клапан зворотнiй КОК - 150ФС або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 23.20.3 Продукти нафтоперероблення iншi (Смола або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - опора або еквiвалент; лот №2 - вал або еквiвалент; лот №3 - барабан або еквiвалент; лот №4 - козирок або еквiвалент; лот №5 - болт рештачний або еквiвалент; лот №6 - цепоз'ємник або еквiвалент; лот №7 - шпонка або еквiвалент; лот №8 - палець або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.13.1 Вентилi, крани, клапани та подiбнi вироби (лот №1 - засувка або еквiвалент, лот №2 - засувка або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт редуктора скребкового конвеєра, лот №2 - ремонт редуктора скребкового конвеєра, лот №3 - ремонт редуктора скребкового конвеєра, лот №4 - ремонт редуктора скребкового конвеєра, лот №5 - ремонт редуктора скребкового конвеєра, лот № 6 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра, лот №7 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра, лот №8 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра, лот №9 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра, лот № 10 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра, лот№11 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра, лот № 12 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра, лот № 13 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра, лот №14 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра, лот №15 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра, лот №16 - ремонт редуктора стрiчкового конвеєра, лот №17 - ремонт промiжного редуктора ВСП комбайна, лот №18 - ремонт редуктора ВСП комбайна, лот № 19 - ремонт гальма натягнення ланцюга скребкового конвеєра, лот№20 - ремонт барабана скребкового конвеєра, лот №21 - ремонт барабана стрiчкового конвеєра, лот № 22 - ремонт барабана стрiчкового конвеєра, лот №23 - ремонт барабана стрiчкового конвеєра, лот №24 - ремонт барабана стрiчкового конвеєра, лот №25 - ремонт барабана стрiчкового конвеєра, лот № 26 - ремонт барабана стрiчкового конвеєра, лот № 27 - ремонт живильника)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 28.21.9 Послуги з технiчного обслуговування i ремонту бакiв, резервуарiв та контейнерiв металевих (перезарядка вогнегасникiв переносних порошкових ВП-8)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - колесо або еквiвалент, кiльце або еквiвалент, втулка або еквiвалент, сорочка вала або еквiвалент, гайка або еквiвалент, диск або еквiвалент, вал або еквiвалент, апарат направляючий або еквiвалент, кронштейн або еквiвалент, кришка або еквiвалент, муфта або еквiвалент; лот №2 - колесо або еквiвалент, кiльце або еквiвалент, втулка або еквiвалент, гайка або еквiвалент, сорочка вала або еквiвалент, диск або еквiвалент, вал або еквiвалент, апарат направляючий або еквiвалент, кронштейн або еквiвалент, кришка або еквiвалент, муфта або еквiвалент; лот №3 - колесо або еквiвалент, кiльце або еквiвалент, втулка або еквiвалент, сорочка вала або еквiвалент, гайка або еквiвалент, диск або еквiвалент, вал або еквiвалент, апарат направляючий або еквiвалент, кронштейн або еквiвалент, кришка або еквiвалент, муфта або еквiвалент; лот №4 - ротор або еквiвалент, муфта або еквiвалент, колесо або еквiвалент, кiльце або еквiвалент, втулка або еквiвалент, гайка або еквiвалент, сорочка вала або еквiвалент, подушка гiдроп'яти або еквiвалент, вал або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт ходової частини електровозу; Лот №2 - ремонт електрообладнання електровозу; Лот №3 - ремонт редуктору приводу колiс електровозу; Лот №4 - ремонт ходової частини електровозу; Лот №5 - ремонт вагонетки шахтної; Лот №6 - ремонт вагонетки шахтної; Лот №7 - ремонт вагонетки шахтної; Лот №8 - ремонт вагонетки шахтної; Лот №9 - ремонт вагонетки шахтної з замiною донних люкiв; Лот № 10 - ремонт колiсних пар електровозу; Лот № 11 - ремонт колiсних пар електровозу; Лот № 12 - ремонт напiвскатiв з замiною колiс електровозу; Лот № 13 - ремонт колiсних пар вагонетки; Лот № 14 - ремонт напiвскатiв з замiною колiс вагонетки; Лот № 15 - ремонт напiвскатiв з замiною колiс вагонетки; Лот № 16 - ремонт колiсних пар вагонетки; Лот № 17 - ремонт колiсних пар вагонетки; Лот № 18 - ремонт колiсних пар вагонетки; Лот № 19 - ремонт агрегату маслостанцiї; Лот № 20 - ремонт установки пiдживлення маслостанцiї; Лот № 21 - ремонт пневмогiдроакумулятору маслостанцiї; Лот № 22 - ремонт насосу установки пiдживлення маслостанцiї; Лот № 23 - ремонт баку маслостанцiї; Лот № 24 - ремонт маслостанцiї; Лот № 25 - ремонт агрегату маслостанцiї; Лот № 26 - ремонт маслостанцiї; Лот № 27 - ремонт агрегату маслостанцiї; Лот № 28 - ремонт маслостанцiї)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 74.20.2 послуги в галузi архiтектури (лот №1 - оформлення прав властностi на земельнi дiлянки; лот №2 - оформлення прав властностi на земельнi дiлянки; лот №3 - оформлення прав властностi на земельнi дiлянки; лот №4 - оформлення прав властностi на земельнi дiлянки; лот №5 - оформлення прав властностi на земельнi дiлянки; лот №6 - оформлення прав властностi на земельнi дiлянки)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 33.20.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту контрольно-вимiрювальної апаратури (Лот №1 - послуги з ревiзiї та наладки метанометричної технiки; Лот №2 - послуги з ревiзiї та наладки метанометричної технiки; Лот №3 - послуги з ревiзiї та наладки метанометричної технiки; Лот №4 - послуги з ревiзiї та наладки метанометричної технiки; Лот №5 - послуги з ревiзiї та наладки метанометричної технiки; Лот №6 - послуги з ревiзiї та наладки метанометричної технiки; Лот №7 - послуги з ревiзiї та наладки метанометричної технiки; Лот №8 - послуги з ревiзiї та наладки метанометричної технiки; Лот №9 - послуги з ревiзiї та наладки метанометричної технiки; Лот №10 - послуги з ревiзiї та наладки метанометричної технiки)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт лебiдки маневрової шахтної; лот №2 - ремонт лебiдки допомiжної шахтної; лот №3 - ремонт лебiдки маневрової шахтної; лот №4 - ремонт лебiдки унiверсальної шахтної; лот №5 - ремонт лебiдки унiверсальної шахтної; лот №6 - ремонт лебiдки унiверсальної шахтної; лот №7 - ремонт лебiдки маневрової шахтної з замiною редуктора; лот №8 - ремонт лебiдки допомiжної шахтної з замiною редуктора; лот №9 - ремонт лебiдки унiверсальної шахтної з замiною редуктора; лот №10 - ремонт лебiдки скреперної шахтної двобарабанної; лот №11 - ремонт лебiдки скреперної шахтної двобарабанної; лот №12 - ремонт лебiдки допомiжної шахтної; лот №13 - ремонт гiдромотору системи подачi очистного комбайну; лот №14 - ремонт гiдромотору системи подачi очистного комбайну; лот №15 - ремонт гiдромотору прохiдницького комбайну; лот №16 - ремонт гiдромотору прохiдницького комбайну; лот №17 - ремонт гiдронасосу системи подачi очистного комбайну; лот №18 - ремонт гiдронасосу системи подачi очистного комбайну; лот №19 - ремонт гiдронасосу системи подачi очистного комбайну; лот №20 - ремонт гiдронасосу системи подачi очистного комбайну; лот №21 - ремонт гiдронасосу системи подачi очистного комбайну з замiною штока; лот №22 - ремонт гiдрообладнання прохiдницького комбайну; лот №23 - ремонт гiдрообладнання прохiдницького комбайну; лот №24 - ремонт гiдрообладнання прохiдницького комбайну з замiною пленжерiв; лот №25 - ремонт гiдрообладнання прохiдницького комбайну з замiною пленжерiв).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 33.20.6 Прилади вимiрювальнi, контрольнi, випробувальнi рiзнi (стенд перевiрки i налаштування електронних блокiв СИУ-22М або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - колесо або еквiвалент, вал або еквiвалент, обойма або еквiвалент, втулка або еквiвалент, вал-шестерня або еквiвалент, кришка або еквiвалент, напiвмуфта або еквiвалент; лот №2 - стiйка 1КД-90.54.01.000 або еквiвалент; лот №3 - стiйка 2КД-90.14.01.000 або еквiвалент; лот №4 - стiйка комплексу ДМ.16.01.000 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - полотно ПЛ-10.01.000А або еквiвалент; лот №2 - корпус пiдшипника 1Л80.11.07.011-1 або еквiвалент; лот №3 - корпус пiдшипника 1Л80.11.07.011 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 14.12.2 Крейда та доломiт (iнертний пил з гiдрофобiзуючими додатками або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.13.1 Вентилi, крани, клапани та подiбнi вироби (протипожежний рукав зi стволом та гайками або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.24.2 Устаткування для сушiння, зважування та розбризкування (лот №1 - обладнання водяного пожежогасiння стрiчкових конвеєрiв або еквiвалент; лот №2 - вогнегасник порошковий ВП-8 або еквiвалент; лот №3 - вогнегасник водний шахтний закачний ВВШ-9(з) або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.20.2 Апаратура електрична низьковольтна (лот №1 - котушка ПВИ-125 5АК або еквiвалент; лот №2 - котушка контакторна ПМВИР-41 або еквiвалент; лот №3 - котушка контакторна ПВИ-125 Б, БТ або еквiвалент; лот №4 - роз'єднувач ПВИ-125 Б, БТ або еквiвалент; лот №5 - роз'єднувач ПВИ-250 320 МВ 400Ам Б, БТ або еквiвалент; лот №6 - панель контакторна ПВИ-250 Б, БТ або еквiвалент; лот №7 - панель пускача ПВИ-125 Б, БТ або еквiвалент; лот №8 - комплект силових контактiв ПВИ-125 Б, БТ або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.13.3 Трубки та труби гумовi (лот №1 - гнучкий гумовий запор або еквiвалент; лот №2 - гнучкий гумовий запор або еквiвалент; лот №3 - затвор газовий типу ГШМ або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (крiпь "Супутник" у комлектi з гiдродомкратом пересування, гiдророзподiлювачем "ЕРА", рукавами високого тиску або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - ремонт секцiй 2КД-90 механiзованого комплексу; лот №2 - ремонт з переробкою секцiй 3КД-90 на 2КД-90 механiзованого комплексу; лот №3 - ремонт гiдростiйки крiпi КПГС; лот №4 - ремонт гiдродомкрата КПГС 05.00.100 з замiною гiдророзподiлювача "ЕРА"; лот №5 - ремонт гiдростiйки крiпi КПГС; лот №6 - ремонт гiдродомкрата КПГС 05.00.100 з замiною гiдророзподiлювача "ЕРА"; лот №7 - ремонт гiдростiйки крiпi КПГС; лот №8 - ремонт гiдродомкрата КПГС 05.00.100 з замiною гiдророзподiлювача "ЕРА"; лот №9 - ремонт коронок прохiдницького комбайну КСП-32; лот №10 - ремонт коронок прохiдницького комбайну ГПКС; лот №11 - ремонт шнека очисного комбайну 1К-101У; лот №12 - ремонт шнека очисного комбайну 2ГШ-68Б; лот №13 - ремонт шнека очисного комбайну 2ГШ-68Б; лот №14 - ремонт шнека очисного комбайну УКД-200-250.11.03.000; лот №15 - ремонт шнека очисного комбайну УКД-200/250; лот №16 - ремонт шнека очисного комбайну РКУ-10)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 18.24.2 Одяг рiзний та доповнення до одягу, з тканини (лот №1 - онучi зимовi або еквiвалент, лот №2 - онучi лiтнi або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.22.1 Тара з пластмас (лот №1 - ампули для гiдрозабойки до БВР або еквiвалент, лот №2 - плiвковi безшовнi судини ПБС-1 для заслонiв або еквiвалент, лот №3 - полiетиленовi судини для завiс до БВР або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - продовження термiну експлуатацiї пiдiймальних машин; лот №2 - продовження термiну експлуатацiї вентиляторiв головного провiтрювання; лот №3 - продовження термiну експлуатацiї пiдвiсних пристроїв; лот №4 - продовження термiну експлуатацiї гальмiвних систем; лот №5 - продовження термiну експлуатацiї клiтей, продовження термiну експлуатацiї вагонеток, продовження термiну експлуатацiї парашутiв, продовження термiну експлуатацiї скiпiв, продовження термiну експлуатацiї баддей, продовження термiну експлуатацiї противаг; лот №6 - продовження термiну експлуатацiї копрiв; лот №7 - продовження термiну експлуатацiї армiровки; лот № 8 - продовження термiну експлуатацiї повiтрязбiрникiв; лот №9 - продовження термiну експлуатацiї компресорiв; лот №10 - продовження термiну експлуатацiї шкiвiв копрових; лот №11 - продовження термiну експлуатацiї амортизаторiв; лот № 12 - продовження термiну експлуатацiї лiфтiв пасажирських)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - опора або еквiвалент, барабан або еквiвалент, знiмач або еквiвалент, механiзм або еквiвалент, голiвка або еквiвалент, вiсь або еквiвалент, козирок або еквiвалент, редуктор або еквiвалент, палець або еквiвалент, шпонка або еквiвалент, болт або еквiвалент, колесо або еквiвалент, вал або еквiвалент, вал-шестерня або еквiвалент, втулка або еквiвалент, зiрка або еквiвалент, вiнець або еквiвалент, ступиця або еквiвалент; лот №2 - лючок до риштаку або еквiвалент, риштак або еквiвалент; лот №3 - риштак або еквiвалент; лот №4 - риштак або еквiвалент; лот №5 - риштак або еквiвалент, редуктор або еквiвалент; лот №6 - шестерня або еквiвалент, колесо або еквiвалент, кришка або еквiвалент, напiвмуфта або еквiвалент, ступиця або еквiвалент, муфта або еквiвалент, стрiчка або еквiвалент, вал або еквiвалент, шкiв або еквiвалент, опора або еквiвалент, вiнець або еквiвалент, вал-шестерня або еквiвалент, колесо або еквiвалент, стакан або еквiвалент; лот №7 - зiрка або еквiвалент, вал-шестерня або еквiвалент, колесо або еквiвалент, вiнець або еквiвалент; лот №8 - опора або еквiвалент, вал або еквiвалент, колесо або еквiвалент; лот №9 - вiсь або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (лот №1 - капiтальний ремонт вентилятора головного провiтрювання ВРЦД-4,5; лот №2 - капiтальний ремонт вентилятора головного провiтрювання ВЦД-47У)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар 02.01.1 - Продукцiя лiсозаготiвлi (рудниковий стояк хвойних порiд для крiплення гiрничих виробок)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 31.30.1 Провiд та кабель iзольованi (лот №1 - провiд ВП 2х0,7 або еквiвалент; лот №2 - кабель КСША 1х4х0,6 або еквiвалент; лот №3 - кабель КГШР 5х2х2,5 або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 35.20.3 Склад рухомий iнший (потяг секцiйний ПС 3,5-900 (30 лiнiйних секцiй, 1 головна секцiя, 1 кiнцева секцiя) або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.31.2 Прутки та профiлi тягнутi з легованої сталi (сталь вiта бурова або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (ремонт з переробкою секцiй 2КД-90 на 1КД-90 механiзованого комплексу)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рiдкi (лот №1 - олива трансформаторна або еквiвалент; лот №2 - олива iндустрiальна або еквiвалент; лот №3 - олива iндустрiальна або еквiвалент; лот №4 - олива iндустрiальна або еквiвалент; лот №5 - олива iндустрiальна або еквiвалент; лот №6 - олива iндустрiальна або еквiвалент; лот №7 - олива компресорна або еквiвалент; лот №8 - олива моторна або еквiвалент; лот №9 - олива трансмiсiйна або еквiвалент; лот №10 - олива трансмiсiйна або еквiвалент; лот №11 - олива для гiдромеханiчних передач або еквiвалент; лот №12 - олива турбiнна або еквiвалент; лот №13 - олива турбiнна або еквiвалент; лот №14 - мастило Циатiн або еквiвалент; лот №15 - мастило канатне або еквiвалент; лот №16 - мастило Солiдол або еквiвалент; лот №17 - мастило Лiтол або еквiвалент; лот №18 - мастило або еквiвалент; лот №19 - мастило трансмiсiйне або еквiвалент)
УИОиКТ ГП ДУЭК, 2012.
mail: УИОиКТ ГП ДУЭК