Документацiя конкурсних торгiв на 2013 рік


ВІДКРИТІ ТОРГИ на закупівлю: товар - 28.22.1 - Устатковання пiдiймальне та вантажне та частини до нього (Пiдвiснi пристрої: лот №1 - Пiдвiсний пристрiй УП-12,5 або еквiвалент; лот №2 - Пiдвiсний пристрiй УПС-46 або еквiвалент; лот №3 - Пiдвiсний пристрiй УПБ-1200.000/0004 або еквiвалент; лот №4 - Пiдвiсний пристрiй УПС-30.000-01/0001 або еквiвалент; лот №5 - Пiдвiсний пристрiй УП-3М КБ645М.00.00.000-05/0003 або еквiвалент; лот №6 - Пiдвiсний пристрiй УП-2М КБ645М.00.00.00014/0005 або еквiвалент; лот №7 - Пiдвiсний пристрiй УПБ-800 або еквiвалент; лот №8 - Пiдвiсний пристрiй УП-2М або еквiвалент; лот №9 - Пiдвiсний пристрiй УП-12,5 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.51.5 Прилади для контролювання iнших фiзичних характеристик (лот №1 - сигналiзатор метану сумiщений з головним свiтильником з двома порогами СМГ.1.1 або еквiвалент; лот №2 - аналiзатор метану переносний Сигнал.5 або еквiвалент; лот №3 - вимiрювач метану, оксиду вуглецю i температури Сигнал 9.2 або еквiвалент; лот №4 - вимiрювач метану, кисню, оксиду вуглецю i температури Сигнал 9.9 або еквiвалент; лот №5 - аналiзатор метану АТЗ-1 або еквiвалент; лот №6 - аналiзатор метану термокаталiтичний швидкодiючий АТБ або еквiвалент; лот №7 - метан-реле шахтне швидкодiюче МРШ 1.1 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.51.6 iнструменти та прилади вимiрювальнi, контрольнi та випробовувальнi, iншi (Лот №1 - апаратура контролю режиму дегазацiї АКРД або еквiвалент; Лот №2 - датчик оксиду вуглецю ДОУ або еквiвалент; Лот №3 - датчик метану систем дегазацiї ДМД.1-1 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.51.6 Iнструменти та прилади вимiрювальнi, контрольнi та випробовувальнi, iншi (апаратура контролю режиму дегазацiї типу АКРД або еквiвалент; датчик оксиду вуглецю типу ДОУ або еквiвалент; датчик метану систем дегазацiї типу ДМД.1-1 або еквiвалент)


ВІДКРИТІ ТОРГИ на закупівлю: товар – 26.51.5 Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (сигналізатор метану суміщений з головним світильником з двома порогами типу СМГ.1.1 або еквівалент; аналізатор метану переносний типу Сигнал 5 або еквівалент; вимірювач метану, оксиду вуглецю і температури типу Сигнал 9.2 або еквівалент; вимірювач метану, кисню, оксиду вуглецю і температури типу Сигнал 9.9 або еквівалент; аналізатор метану типу АТЗ-1 або еквівалент; аналізатор метану термокаталітичний швидкодіючий типу АТБ або еквівалент; метан-реле шахтне швидкодіюче типу МРШ 1.1 або еквівалент)
УИОиКТ ГП ДУЭК, 2013.
mail: УИОиКТ ГП ДУЭК