Документацiя конкурсних торгiв на 2014 рiк


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.22.1 Устатковання пiдiймальне та вантажне та частини до нього (Лебiдки: лот 1 - Лебiдка ЛС-55 або еквiвалент; лот 2 - Лебiдка ЛГКН або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.92.1 Машини й устатковання для гiрничих робiт (Станок, установка водяного пожежогасiння, конвеєр: лот 1 - Станок буровий СБГ-1 або еквiвалент; лот 2 - Установка водяного пожежогасiння УВПК-Б1 або еквiвалент; лот 3 - Конвеєр СП-326 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар -27.12.1 апаратура електрична для комутацiї чи захисту електричних кiл на напругу бiльше нiж 1000 В (Пускачi, автоматичний вимикач: лот 1 - Пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ-250 МВ або еквiвалент; лот 2 - Пускач вибухозахищений iскробезпечний ПВiТ-125 МВ або еквiвалент; лот 3 - Автоматичний вимикач АВ-400Р або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.13.1 помпи для рiдин; пiдiймачi рiдин (Насоси: лот 1 - Насос 60/100 з електродвигуном або еквiвалент; лот 2 - Насос 60/200 з електродвигуном або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.92.6 - частини машин i устатковання для гiрничих робiт, робiт у кар'єрi та для будiвництва (Редуктор, гiдромуфти: лот 1 - Редуктор Ц2У200-11 або еквiвалент; лот 2 - Гiдромуфта ГП480Ах2Э або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.93.1 - вироби з дроту, ланцюги та пружини (Скребковий ланцюг у зборi СП 202 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.92.6 - частини машин i устатковання для гiрничих робiт, робiт у кар'єрi та для будiвництва (Пристрої управлiння: лот 1 - Пристрiй управлiння механiзму очисного комплексу УМК або еквiвалент; лот 2 - Комплекс пристроїв управлiння забiйними машинами КУЗ-01 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.92.6 Частини машин i устатковання для гiрничих робiт, робiт у кар'єрi та для будiвництва (Роликоопора РВЛ-80 або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 27.32.1 Проводи та кабелi електроннi й електричнi, iншi (Кабельна продукцiя) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 22.19.4 Стрiчки конвеєрнi чи урухомлювальнi/приводнi паси з вулканiзованої гуми (Стрiчка конвеєрна гумотканева шахтна важкогорюча або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.51.5 Прилади для контролювання iнших фiзичних характеристик (Єдина автоматизована система контролю дегазацiї та вентиляцiї видобувної дiльницi АС КДВ або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.51.5 Прилади для контролювання iнших фiзичних характеристик (Прилади контролю за параметрами шахтної атмосфери та засоби контролю параметрiв дегазацiї: Лот №1 - Аналiзатор метану переносний Сигнал. 5 або еквiвалент; Лот №2 - Вимiрювач метану, оксиду вуглецю i температури Сигнал.9.2 або еквiвалент; Лот №3 - Вимiрювач метану, кисню, оксиду вуглецю i температури Сигнал.9.9 або еквiвалент; Лот №4 - Метан-реле ТМРК-3.1М або еквiвалент; Лот №5 - Аналiзатор метану АТ3-1 або еквiвалент; Лот №6 - Метан-реле шахтне швидкодiюче МРШ 1.1 або еквiвалент; Лот №7 - Аналiзатор метану термокаталiтичний швидкодiючий АТБ або еквiвалент) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 26.51.5 Прилади для контролювання iнших фiзичних характеристик (Комплект сигналiзаторiв метану, сумiщених з головним свiтильником для працiвникiв вугледобувного пiдприємства) Новое


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини (Електроди, з`єднувачi та стержнi, сiтка-затяжка металева зварна, ланцюг, ланка з`єднувальна) 18 лотiв: лот №1 - електроди; лот №2 - електроди; лот №3 - електроди; лот №4 - електроди; лот №5 - електроди; лот №6 - з`єднувачi та стержнi; лот №7 - з`єднувачi та стержнi; лот № 8 - сiтка-затяжка металева зварна або еквiвалент; лот №9 - скребковий ланцюг у зборi СП-301 ЕР або еквiвалент; лот №10 - скребковий ланцюг у зборi СП 301 ЕН або еквiвалент; лот №11 - скребковий ланцюг у зборi СП 202 або еквiвалент; лот №12 - скребковий ланцюг у зборi СП26У або еквiвалент; лот №13 - ланцюг круглозвенний 24х86-С або еквiвалент; лот №14 - з'єднувальна ланка СП301.526Р або еквiвалент; лот №15 - ланка з`єднувальна ЗС-26 або еквiвалент; лот №16 - ланка з`єднувальна СП26У. або еквiвалент; лот №17 - ланка з`єднувальна СП202 або еквiвалент; лот №18 - ланка з`єднувальна СП301 або еквiвалент.


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 20.51.1 - Вибухiвка (Вибуховi речовини) 6 лотiв: лот №1 - амонiт Ф-5 або еквiвалент; лот №2 - вугленiт П52 або еквiвалент; лот №3 - вугленiт 10П або еквiвалент; лот №4 - амонал М5 або еквiвалент, лот №5 - амонiт ГФ-5-300 або еквiвалент; лот №6 - амонiт 6ЖВ або еквiвалент


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.92.6 Частини машин i устатковання для гiрничих робiт, робiт у кар'єрi та для будiвництва 3 лоти: лот №1 - направляючий пристрiй НКП-260 або еквiвалент; ролик НКП-260 або еквiвалент; лот №2 - направляючий пристрiй НКП-320 або еквiвалент; ролик НКП-320 або еквiвалент; лот №3 - колесо гумове КМЦ-260 або еквiвалент; колесо гумове КМЦ-320 або еквiвалент.


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: 24.10.4 - прокат плаский зi сталi, без подальшого обробляння, крiм холодного прокатування, завширшки не менше нiж 600 мм (Листи (52 найменування))


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: 24.10.7 - профiлi незамкнутi, шпунтовi палi та конструктивнi елементи залiзничних i трамвайних колiй, зi сталi, гарячого обробляння 2 лоти: лот №1 - балка (15 найменувань); лот №2 - швеллер (12 найменувань)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: 24.31.1 - Бруски та суцiльнi холодноволочильнi профiлi, з нелегованої сталi (Кутики (57 найменувань))


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.24.1 iнструмент електромеханiчний для роботи однiєю рукою; iнструмент ручний портативний _з силовим урухомлювачем/приводом, _нший (пневматичне свердло СГП-1 або екв_валент; пневматичний перфоратор YT-28 або екв_валент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини (Електроди) - 2 лоти: лот №1 - електроди ЦЧ-4 5 мм або еквiвалент; електроди ЦЧ-4 6 мм або еквiвалент; лот №2 - електроди МНЧ-2 5 мм або еквiвалент; електроди МНЧ-2 6 мм або еквiвалент.


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.20.4 Фiтинги до труб чи трубок зi сталi, не литi (Швидкознiмнi з`єднання (лот №1 - швидкознiмне з`єднання БСБ 100 (болтове) в комплектi; швидкознiмне з`єднання БСБ 150 (болтове) в комплектi; лот №2 - швидкознiмне з`єднання БСК 100 (клинове) в комплектi; швидкознiмне з`єднання БСК 150 (клинове) в комплектi)).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.10.7 Профiлi незамкнутi, шпунтовi палi та конструктивнi елементи залiзничних i трамвайних колiй, зi сталi, гарячого обробляння (Пiдкладки, накладки, костилi) - 6 лотiв: лот №1 - пiдкладка Р-24 або еквiвалент; лот №2 - пiдкладка Р-33 або еквiвалент; лот №3 - накладка Р-24 або еквiвалент; лот №4 - накладка Р-33 або еквiвалент; лот №5 - костиль 14х14х130 або еквiвалент; лот №6 - костиль 16х16х165 або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.10.7 Профiлi незамкнутi, шпунтовi палi та конструктивнi елементи залiзничних i трамвайних колiй, зi сталi, гарячого обробляння (Рейки) - 2 лоти: лот №1 - рейки Р24 або еквiвалент; лот №2 - рейки Р33 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.20.1 Труби, трубки, порожнистi профiлi, безшовнi, зi сталi (труба протипожежного става ППС 100мм або еквiвалент; труба протипожежного става ППС 150мм або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.92.1 Машини й устатковання для гiрничих робiт (Гiдромуфти (лот №1 - гiдромуфта ГП480А-05 або еквiвалент; гiдромуфта ГП480А*2Э або еквiвалент; гiдромуфта ГПЭ400У або еквiвалент; лот №2 - гiдромуфта ГПП 550А або еквiвалент)). (2 лоти)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.22.1 Устатковання пiдiймальне та вантажне та частини до нього (вагонетка ВГП-18 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 19.20.2 - Паливо рiдинне та газ; оливи мастильнi (Паливо рiдинне) - 5 лотiв: лот №1 - бензин А-92 або еквiвалент; лот №2 - бензин А-95 або еквiвалент; лот №3 - дизельне паливо або еквiвалент; лот №4 - бензин А-92 або еквiвалент; лот №5 - дизельне паливо або еквiвалент


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 23.69.1 Вироби з бетону, гiпсу або цементу, iншi (затяжка шахтна залiзобетонна ЗШ 10.2.5 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.92.6 Частини машин i устатковання для гiрничих робiт, робiт у кар'єрi та для будiвництва (лот №1 - роликоопора РВЛ-80 або еквiвалент; лот №2 - роликоопора РВЛ-100 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 33.12.2 - Ремонтування та технiчне обслуговування машин i устатковання спецiальної призначеностi (капiтальний ремонт насосiв) - 7 лотiв: лот 1 - капiтальний ремонт насосiв ЦНС; лот 2 - капiтальний ремонт насоса ЦНС; лот 3 - капiтальний ремонт насосiв ЦНС; лот 4 - капiтальний ремонт насосiв ЦНС; лот 5 - капiтальний ремонт насосiв ЦНСГ; лот 6 - капiтальний ремонт насосiв ЦНСШ; лот 7 - капiтальний ремонт насосiв НСШ)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.10.6 Бруски та прутки гарячого оброблення, iз сталi (анкер металевий або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 20.16.4 Полiацеталi, полiефiри та iншi епоксиднi смоли, у первинних формах; полiкарбонати, смоли алкiднi та iншi полiестери; у первинних формах (ампула полiмерна хiмiчна або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 33.12.2 - ремонтування та технiчне обслуговування машин i устатковання спецiальної призначеностi (капiтальний ремонт редукторiв та барабанiв) - 17 лотiв: лот 1 - капiтальний ремонт редуктора; лот 2 - капiтальний ремонт редуктора; лот 3 - капiтальний ремонт редуктора; лот 4 - капiтальний ремонт редуктора; лот 5 - капiтальний ремонт редуктора; лот 6 - капiтальний ремонт редуктора; лот 7 - капiтальний ремонт редуктора; лот 8 - капiтальний ремонт редуктора; лот 9 - капiтальний ремонт редуктора; лот 10 - капiтальний ремонт редуктора; лот 11 - капiтальний ремонт редуктора; лот 12 - капiтальний ремонт редуктора; лот 13 - капiтальний ремонт барабана; лот 14 - капiтальний ремонт барабана; лот 15 - капiтальний ремонт барабана; лот 16 - капiтальний ремонт барабана; лот 17 - капiтальний ремонт барабана.)


ВІДКРИТІ ТОРГИ на закупівлю: товар - 23.69.1 Вироби з бетону, гiпсу або цементу, iншi (елемент шахтної крепi БЖБТ-6 50.40.10 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 33.12.2 Ремонтування та технiчне обслуговування машин i устатковання спецiальної призначеностi (капiтальний ремонт електровозiв, вузлiв електровозiв)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 33.12.2 Ремонтування та технiчне обслуговування машин i устатковання спецiальної призначеностi (капiтальний ремонт насосiв i гiдромоторiв очисної та прохiдницької технiки: лот №1 - капiтальний ремонт гiдромотора очисного комбайну; лот №2 - капiтальний ремонт гiдромотора очисного комбайну; лот №3 - капiтальний ремонт гiдромотора прохiдницького комбайну; лот №4 - капiтальний ремонт насосу очисного комбайну; лот №5 - капiтальний ремонт насосу очисного комбайну; лот №6 - капiтальний ремонт насосу; лот №7 - капiтальний ремонт насосу; лот №8 - капiтальний ремонт насосу очисного комбайну)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуга - 33.12.2 Ремонтування та технiчне обслуговування машин i устатковання спецiальної призначеностi (лот №1 - капiтальний ремонт шнека очисного комбайна; лот №2 - капiтальний ремонт шнека очисного комбайна; лот №3 - капiтальний ремонт шнека очисного комбайна; лот №4 - капiтальний ремонт шнека очисного комбайна; лот №5 - капiтальний ремонт шнека очисного комбайна)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.15.2 Вальницi/пiдшипники, зубчастi колеса, зубчастi передачi, елементи механiчних передач, iншi (муфта зубчата ВЦД47.1.11.010-02 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 08.11.2 Вапняк i гiпс (пил iнертна з гiдрофобiзуючими додатками або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуг - 71.20.1 Послуги щодо технiчного випробовування й аналiзування (послуги з контролю якостi вугiльної продукцiї)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 24.10.7 Профiлi незамкнутi, шпунтовi палi та конструктивнi елементи залiзничних i трамвайних колiй, зi сталi, гарячого обробляння (провiдник рейковий Р50 або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: товар - 28.92.6 Частини машин i устатковання для гiрничих робiт, робiт у кар'єрi та для будiвництва (лот №1 - рiзець РТМ 32.72 або еквiвалент; лот №2 - Рiзець РТМ 32.88 або еквiвалент; лот №3 - Рiзець РТМ 32.88.55.70/20С або еквiвалент; лот №4 - Рiзець РУ-15 або еквiвалент).


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: 02.20.1 Деревина необроблена (лот №1 - рудниковий стояк хвойних порiд для крiплення гiрничих вироботок або еквiвалент; лот №2 - рудниковий стояк хвойних порiд для крiплення гiрничих вироботок або еквiвалент; лот №3 - рудниковий стояк хвойних порiд для крiплення гiрничих вироботок або еквiвалент)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: послуги - 33.12.2 Ремонтування та технiчне обслуговування машин i устатковання спецiальної призначеностi (капiтальний ремонт вузлiв секцiй механiзованих комплексiв - 38 лотiв)


ВIДКРИТI ТОРГИ на закупiвлю: 20.51.1 Вибухiвка (електродетонатори та контактний затискач - 4 лота: лот №1 електродетонатор ЕДКЗ-ОП 2м або еквiвалент; лот №2 електродетонатор ЕДКЗ-ПМ 2м або еквiвалент; лот №3 електродетонатор ЕД-ЗД 2М або еквiвалент; лот №4 контактний затискач запобiжний РИШБ або еквiвалент).
УИОиКТ ГП ДУЭК, 2014.
mail: УИОиКТ ГП ДУЭК