НОВОСТИ

ГIРНИКИ ШАХТИ "ЖОВТНЕВИЙ РУДНИК" В СIЧНI 2010 РОКУ ВИДОБУЛИ 23 040 ТОНН ВУГIЛЛЯ

Потужний старт по видобутку вугiлля в сiчнi 2010 року взяла шахта "Жовтневий рудник" (директор - Довгiх Венiамiн Миколайович) державного пiдприємства "Донецька вугiльна енергетична компанiя". Видобуто 23 040 тон вугiлля, що понад 4,8 тис. тон бiльше нiж планове завдання. Середньомiсячна продуктивнiсть працi робiтника по видобутку вугiлля виросла понад 30% до вiдповiдного перiоду попереднього року. Таких результатiв колектив останнiй раз досягав в жовтнi 2006 року. Для працiвникiв шахти це є важливим здобутком - в попередньому роцi 17 грудня цей колектив вперше за 15 рокiв виконав рiчне завдання по видобутку вугiлля.

Це стало можливим завдяки комплексу заходiв по покращенню роботи пiдприємства, що впровадив по шахтi "Жовтневий рудник" генеральний директор ДП "ДВЕК" Олександр Коваль. В рамках цих дiй було вiдремонтоване механiзоване крiплення в 8-панельнiй лавi захiдного бремсберга пласта L8, модернiзованi двигуни на головних пiдйомах, проведений ряд заходiв по наведенню порядку в гiрничому господарствi шахти та iнше.

В колективi з великою повагою називають прiзвища кращих працiвникiв, якi вкладають вагомий внесок в роботу пiдприємства. Це начальники дiльниць: Бондарев С.i., Аксенов Д.С., бригадири: Стрюковський Г.Є., Гелецький В.М., ланковi ГРОВ: Сокол В.А., Васин i.М, Шевченко В.А., а також ланковi МГВМ: Амерзянов А.Н. та Близна О.В.

Довiдково: Шахта "Жовтневий рудник" заснована в 1974 роцi. В груднi 2009 року їй виповнилося 35 рокiв. За цей перiод видобуто 20,7 млн. тонн вугiлля. В 1981 роцi шахта була нагороджена Орденом Ленiна. На пiдприємствi працювали такi видатнi шахтарi, як Герої Соцiалiстичної працi Гринда Микола iванович та Куропятник Дмитро Олексiйович.Назад

УИОиКТ ГП ДУЭК, 2009.
mail: УИОиКТ ГП ДУЭК