НОВОСТИ

ДП "ДВЕК" ПЕРЕВИКОНАЛО ЗАВДАННЯ СIЧНЯ ПО ВСIХ ПОКАЗНИКАХ

За пiдсумками сiчня 2010 року в державному пiдприємствi "Донецька вугiльна енергетична компанiя" з 10 шахт, що входять до його складу, всi виконали i перевиконали встановленi завдання по видобутку вугiлля. Пiдприємством фактично видобуто 162 115 тонн вугiлля (плюс 23 715 тонн до плану, або 117,1%). До речi, мiсячний план для ДП складає 138 400 тонн.

Видобуток понадпланової продукцiї став можливим завдяки злагодженiй роботi всього колективу компанiї, яку очолює генеральнiй директор Олександр Коваль. Позитивнi результати в сiчнi стали результатом великої пiдготовчої роботи по модернiзацiї та покращенню роботи пiдприємства, яка була проведена в компанiї в другому пiврiччi 2009 року.

За цей перiод вiдремонтованi секцiї механiзованих комплексiв на шахтах iм. О.О. Скочинського та "Жовтневий рудник", виконана модернiзацiя двигунiв, пiдйому на шахтi "Жовтневий рудник", замiненi конвеєрної стрiчки на шахтi iм. Челюскiнцiв, Трудiвська та iнше. Багато уваги було придiлено посиленню трудової та виробничої дисциплiни, системностi в роботi усiх служб, пiдвищенню продуктивностi працi.

Кращих результатiв в сiчнi мiсяцi в компанiї досягли колективи шахт: iм. О.О. Скочинського - видобуто 55 000 тонн (плюс 13 тис. тонн. до плану). Керує цим пiдприємством директор Варлам Мiмiношвiлi. В колективi з великою повагою називають iмена передовикiв виробництва - начальникiв дiльниць: Мальцева С.Н., Ковальчука Г.Є., бригадирiв: Трофимова В.М., Алексiна С.В., бригадира електрослюсарiв Коваленко Н.И., бригадира прохiдникiв Дубовина В.М., ланкових ГРОВ Гришаева Є.А. Васильєва Н.Б.

Також вiдзначився колектив шахти "Жовтневий рудник", який очолює Венiамiн Долгiх. В кiнцi попереднього року цей колектив вперше за 15 рокiв виконав рiчне завдання. В сiчнi 2010 року видобуто 23 040 тонн вугiлля (плюс 4,8 тис. тонн до плану). Колектив ставить перед собою завдання в цьому роцi спрацьовувати ще краще нiж в 2009. Кращими тут є начальники дiльниць Бондарев С.i., Аксенов Д.С., бригадири Стрюковський Г.Є., Гелецький В.М., ланковi ГРОВ Сокол В.А., Васин i.М, Шевченко В.А., а також ланковi МГВМ Амерзянов А.Н., Близна О.В.

Колектив шахтоуправлiння "Трудiвське" на чолi з директором Вадимом Сазоненковим в попередньому роцi першим в ДП "ДВЕК" виконав рiчне завдання по видобутку вугiлля. В сiчнi колектив також спрацював гарно. Видобуто 19 085 тонн вугiлля (плюс 2 тис. тонн до плану). В колективi вiдзначають начальника дiльницi Козир С.В., бригадира Єрмакова О.В., ланкового ГРОВ Тарана В.В., ланкового МГВМ Єгорова В.i. та електрослюсара Бiбiк К.П.

Також на ДП "ДВЕК" свiй вклад в перевиконання завдання внесли прохiдники. За сiчень пройдено 946 метрiв викривних та пiдготовчих виробок, що на 286 метрiв бiльше завдання та на 92 метри краще до вiдповiдного перiоду попереднього року.

Також в сiчнi органiзовано проведення з об'ємами 195 метрiв в мiсяць конвеєрної виробки 8-ої схiдної лави пласта m3 на шахтi iм. Є.Т. Абакумова бригадою прохiдникiв Галецького Володимира Григоровича. Це кращiй результат роботи у цiєї бригади з 2005 рокуНазад

УИОиКТ ГП ДУЭК, 2009.
mail: УИОиКТ ГП ДУЭК