ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України
(
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України)

26.07.2010          № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2013рік

Державного підприємства “Донецька вугільна енергетична компанія”, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33161769

  від 29.10.2013р.

Предмет закупівлі

Код КЕКВ  (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ /и

особа /и ), яких планується залучити до підготовки документації  конкурсних торгів(запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

 

Примітки

1

2

3

5

6

7

8

40.10.1 Електрична енергія (лот №1 - електрична енергія; лот №2 - електрична енергія)

 

кошти Державного бюджету України

Закупівля в одного учасника

Січень 2013

 

Карасьов Олексій Іванович - директор  комерційний

 

35.11.1 Енергія електрична (лот №1 - електрична енергія; лот №2 - електрична енергія)

 

 

кошти Державного бюджету України

Закупівля в одного учасника

Січень 2013

 

Карасьов Олексій Іванович - директор  комерційний

 

товар – 26.51.5 Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (сигналізатор метану суміщений з головним світильником з двома порогами типу СМГ.1.1 або еквівалент; аналізатор метану переносний типу Сигнал 5 або еквівалент; вимірювач метану, оксиду вуглецю і температури типу Сигнал 9.2 або еквівалент;

вимірювач метану, кисню, оксиду вуглецю і температури типу Сигнал 9.9 або еквівалент;  аналізатор метану типу АТЗ-1 або еквівалент;  аналізатор метану термокаталітичний швидкодіючий типу АТБ або еквівалент; метан-реле шахтне швидкодіюче типу МРШ 1.1 або еквівалент)

 

 

кошти Державного бюджету України.

Відкриті торги

Серпень 2013 року

Карасьов Олексій Іванович - директор  комерційний

 

товар – 26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробовувальні, інші (апаратура контролю режиму дегазації типу АКРД або еквівалент; датчик оксиду вуглецю типу ДОУ або еквівалент; датчик метану систем дегазації типу ДМД.1-1 або еквівалент)

 

 

кошти Державного бюджету України.

Відкриті торги

Серпень 2013 року

Карасьов Олексій Іванович - директор  комерційний

 

товар – 26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробовувальні, інші (Лот №1 - апаратура контролю режиму дегазації АКРД або еквівалент; Лот №2 - датчик оксиду вуглецю ДОУ або еквівалент; Лот №3 - датчик метану систем дегазації ДМД.1-1 або еквівалент)

 

 

кошти Державного бюджету України.

Відкриті торги

Жовтень 2013 року

Карасьов Олексій Іванович - директор  комерційний

 

товар – 26.51.5 Прилади для контролювання інших фізичних характеристик (лот №1 - сигналізатор метану суміщений з головним світильником з двома порогами СМГ.1.1 або еквівалент; лот №2 - аналізатор метану переносний Сигнал.5 або еквівалент; лот №3 - вимірювач метану, оксиду вуглецю і температури Сигнал 9.2 або еквівалент; лот №4 -  вимірювач метану, кисню, оксиду вуглецю і температури Сигнал 9.9 або еквівалент;  лот №5 - аналізатор метану АТЗ-1 або еквівалент;

лот №6 - аналізатор метану термокаталітичний швидкодіючий АТБ або еквівалент; лот №7 - метан-реле шахтне швидкодіюче МРШ 1.1 або еквівалент)

 

 

кошти Державного бюджету України.

Відкриті торги

Жовтень 2013 року

Карасьов Олексій Іванович - директор  комерційний

 

товар – 28.22.1 - Устатковання підіймальне та вантажне та частини до нього (Підвісні пристрої: лот №1 - Підвісний пристрій УП-12,5 або еквівалент; лот №2 - Підвісний пристрій УПС-46 або еквівалент; лот №3 - Підвісний пристрій УПБ-1200.000/0004 або еквівалент; лот №4 - Підвісний пристрій УПС-30.000-01/0001 або еквівалент; лот №5 - Підвісний пристрій УП-3М КБ645М.00.00.000-05/0003 або еквівалент; лот №6 - Підвісний пристрій УП-2М КБ645М.00.00.00014/0005 або еквівалент; лот №7 - Підвісний пристрій УПБ-800 або еквівалент; лот №8 - Підвісний пристрій УП-2М або еквівалент; лот №9 - Підвісний пристрій УП-12,5 або еквівалент)

 

 

кошти Державного бюджету України, державні кредитні ресурси, кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, у разі затвердження і надходження відповідних бюджетних асигнувань або погодження інвестиційних проектів за рахунок залучення коштів (кредитних ресурсів) під державні гарантії для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних, соціально-економічних та інших проектів розвитку.

 

Відкриті торги

Жовтень 2013 року

Карасьов Олексій Іванович - директор  комерційний

 

Черніков О.М. - директор з капітального будівництва, інвестиційної діяльності та реструктуризації ДП «ДВЕК»;

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  29.10.2013р. N6
Голова комітету з конкурсних торгів Карасьов Олексій Іванович                                                          _______________
(прізвище, ініціали) (підпис) М. П. 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів Міненко Карина Олександрівна                                              _______________                                                                                                                                                     

(прізвище, ініціали)  (підпис)