Державнi закупiвлi / Оголошення про проведення вiдкритих, двоступеневих торгiв 2011


Оголошення про торги: товар - 29.14.2 Передачi механiчнi загального машинобудiвельного призначення (Лот №1 Вал колiнчастий ГАЗ - 53 у зборi або еквiвалент, Лот №2 Вал колiнчастий ЗИЛ-130 або еквiвалент, Лот № 3 Вал розподiльний ЗИЛ-130 або еквiвалент, Лот № 4 Вал колiнчастий КАМАЗ - 740 у зборi або еквiвалент, Лот №5 Вал розподiльний КАМАЗ - 740 або еквiвалент, Лот № 6 Вал колiнчастий ЯМЗ-238 або еквiвалент, Лот №7 Вал розподiльний ЯМЗ-238 або еквiвалент, Лот №8 Вал колiнчастий ЯМЗ-236 або еквiвалент, Лот №9 Вал розподiльний ЯМЗ-236 або еквiвалент). Новое


Оголошення про торги: товар - 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рiдкi (гас ТС-1 або еквiвалент) Новое


Оголошення про торги: товар - 26.53.1 Гiпс будiвельний (гiпс Г-5 або еквiвалент) Новое


Оголошення про торги: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (капiтальний ремонт секцiй механiзованих комплексiв КД 80) Новое


Оголошення про торги: товар - 29.40.5 iнструменти ручнi (лот № 1 молоток вiдбiйний МО-2 АПК або еквiвалент; лот № 2 - пiка , пружина кiнцева МО-2 або еквiвалент, ударник МО-2 або еквiвалент) Новое


Оголошення про торги: товар - 29.12.2 Насоси для рiдин та пiдйомники рiдин (насоси НШ-10У 3Л або еквiвалент, насоси НШ-50 М-4Л або еквiвалент) Новое


Оголошення про торги: товар - 29.14.1 Пiдшипники кочення (пiдшипники) Новое


Оголошення про торги: товар - 29.13.1 Вентилi, крани, клапани та подiбнi вироби (протипожежний рукав зi стволом та гайками). Новое


Оголошення про торги: товар - 29.23.1 Установки холодильнi та вентиляцiйнi промисловi (повiтряно-масляний сепаратор DB2134 MSS 0016 або еквiвалент; сепаратор DB 2012 (MSВ 1087) або еквiвалент, фiльтр повiтряний або еквiвалент; фiльтр масляний або еквiвалент) Новое


Оголошення про торги: товар - 28.73.1 Вироби з дроту (лот №1 канат O 58,5 мм; лот №2 канат O 54,5 мм; лот №3 канат O 53,5 мм; лот №4 канат O 46,5 мм; лот №5 канат O46,0 мм; лот №6 канат O 45,5 мм; лот №7 канат O 42,0 мм; лот №8 канат O 39,5 мм; лот №9 канат O36,5 мм; лот №10 канат O 36,0 мм; лот №11 канат O 16,0 мм; лот №12 канат O 33,0мм; лот №13 канат O 30,5 мм; лот №14 канат O 28,0 мм; лот №15 канат O 27,0 мм; лот №16 канат O 25,5 мм; лот №17 канат O 22,0 мм; лот №18 канат O 22,5 мм; лот №19 канат O 20,5 мм; лот №20 канат O 19,5 мм; лот №21 канат O 63,0 мм; лот № 22 сiтка-затяжка 3МР1.000-19 або еквiвалент ) Новое


Оголошення про торги: товар - 26.51.1 Цемент (цемент марки ПЦ-400 або еквiвалент) Новое


Оголошення про торги: товар - 31.61.2 Електроустаткування iнше для двигунiв i транспортних засобiв (розподiльник, регулятор, бiгунок, замок запалювання, втулка стартера, вимикач сигналу гальм, генератор, катушка порушення до стартера, катушка запалювання, кришка розподiлювача замикання, наконечник свiчки, перемикач повороту, провiд запалювання, розподiлювач запалювання, регулятор напруги, реле втягуюче, реле iнтегральне, реле поворотiв, свiча замикання, опiр добавочний, стартер, лiхтар заднiй прямокутний, щiтка стартера, елемент оптики, спiдометр, датчик швидкостi) Новое


Оголошення про торги: послуги - 28.52.1 - Послуги з оброблення металiв iншими способами (Лот №1 виготовлення металоаркового крiплення iз спецпрофiлю СВП-27, СВП-33, Лот № 2 виготовлення металоаркового крiплення iз спецпрофiлю СВП-27, СВП-33, Лот № 3 виготовлення крiплення iз спецпрофiлю СВП-27, СВП-33) Новое


Оголошення про торги: послуги - 60.24.1 Послуги з перевезення вантажiв спецiалiзованим автомобiльним транспортом (послуги з автоперевезення побутового палива) Новое


Оголошення про торги: товар - 25.22.1 Тара з пластмас (лот №1 ампули водяної забивки або еквiвалент, лот №2 посудини для завiс або еквiвалент, лот №3 посудини для заслонiв ПБП-1 або еквiвалент) Новое


Оголошення про торги: товар - 27.10.7 Профiлi гарячекатанi (Лот №1 балки, Лот №2 швелери, Лот №3 кутики, Лот №4 круги, Лот №5 шестигранники, Лот №6 квадрати, Лот №7 арматура) Новое


Оголошення про торги: товар - 29.24.2 Устаткування для сушiння, зважування та розбризкування (Лот №1 вогнегасник водний шахтний закачний ВВШ -9(з) або еквiвалент, Лот №2 вогнегасник порошковий ВП8 або еквiвалент) Новое


Оголошення про торги: товар - 31.10.2 Електродвигуни та генератори змiнного струму (Лот №1 Електродвигуни 2ЭДКОФ або еквiвалент, електродвигуни 3ВР або еквiвалент; Лот №2 Електродвигуни МА-36 або еквiвалент; Лот №3 Електродвигуни ВАО2 або еквiвалент, електродвигуни ЭКВ або еквiвалент) Новое


Оголошення про торги: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (Лот №1 - капiтальний ремонт вагонеток шахтних; Лот №2 - капiтальний ремонт вагонеток шахтних; Лот №3 - капiтальний ремонт вагонеток шахтних; Лот №4 - капiтальний ремонт вагонеток шахтних; Лот №5 - капiтальний ремонт напiвскатiв електровозiв; Лот №6 - капiтальний ремонт напiвскатiв електровозiв; Лот №7 - капiтальний ремонт напiвскатiв вагонеток; Лот №8 - капiтальний ремонт напiвскатiв вагонеток; Лот №9 - капiтальний ремонт напiвскатiв вагонеток.; Лот №10 - капiтальний ремонт напiвскатiв вагонеток; Лот №11 - капiтальний ремонт редукторiв; Лот №12 - капiтальний ремонт гiдростiйок; Лот №13 - капiтальний ремонт гiдростiйок; Лот №14 - капiтальний ремонт гiдростiйок; Лот №15 - капiтальний ремонт гiдродомкратiв; Лот №16 - капiтальний ремонт гiдродомкратiв; Лот №17 - капiтальний ремонт гiдродомкратiв; Лот №18 - капiтальний ремонт гiдродомкратiв; Лот №19 - капiтальний ремонт гiдродомкратiв; Лот №20 - капiтальний ремонт гiдродомкратiв; Лот №21 - капiтальний ремонт гiдродомкратiв; Лот №22 - капiтальний ремонт гiдропатрона; Лот №23 - капiтальний ремонт блока керування; Лот №24 - капiтальний ремонт гiдрорасподiлювача; Лот №25 - капiтальний ремонт блока стоїчного; Лот №26 - капiтальний ремонт блока клапаного; Лот №27 - капiтальний ремонт блока замка;) Новое


Оголошення про торги: : товар - 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рiдкi (масло, мастило) Новое


Оголошення про торги: товар - 29.23.1 Установки холодильнi та вентиляцiйнi промисловi (патрони для саморятiвникiв учбових або еквiвалент ) Новое


Оголошення про торги: : послуги - 28.21.9 Послуги з технiчного обслуговування i ремонту бакiв, резервуарiв та контейнерiв металевих (перезарядка вогнегасникiв шахтних закачних ВВШ-9(з)) Новое


Оголошення про торги: товар - 33.10.16 Апаратура для механотерапiї та апаратура для лiкування порушень дихання (Лот №1 респiратори Р-30 або еквiвалент, Лот №2 респiратори Р-34 або еквiвалент, Лот №3 респiратори "Пульс -М" або еквiвалент, Лот №4 саморятiвники iзолюючi учбовi ШСС-1Т1 або еквiвалент, Лот №5 саморятiвники iзолюючi ШСС-1У або еквiвалент, Лот №6 респiратори протипильовi "Лепесток" або еквiвалент ) Новое


Оголошення про торги: товар - 31.50.2 Устаткування освiтлювальне (Лот №1 свiтильники шахтнi вибухобезпечнi акумуляторнi головнi або еквiвалент, Лот №2 сигналiзатори метану або еквiвалент) Новое


Оголошення про торги: товар - 27.22.1 Труби сталевi (труба металева). Новое


Оголошення про торги: товар - 24.61.1 Речовини вибуховi (угленiт10П або еквiвалент, угленiт 13П або еквiвалент, амонiт Ф-5-300 або еквiвалент, амонiт 6ЖВ або еквiвалент) Новое


Оголошення про торги: : товар - 25.11.1 Шини новi (Лот №1 - шини автомобiльнi 175/70 R 13 БЦ-20 або еквiвалент; Лот № 2 - шини автомобiльнi 155/70 R 13 БЦ-11 або еквiвалент; Лот №3 - шини автомобiльнi 175/70 R 14 БЛ-85 або еквiвалент;Лот №4 - шини автомобiльнi 205/65 R 15 БЦ-9 або еквiвалент;Лот №5 - шини автомобiльнi 195/65 R 15 ВС-20 або еквiвалент;Лот №6 - шини автомобiльнi 205/70 R 14 БЦ-1 або еквiвалент ;Лот №7 - шини автомобiльнi 195/65 R 16 БЦ-12 або еквiвалент;Лот №8 - шини автомобiльнi 8,40х15 Я-245 або еквiвалент;Лот №9 - шини автомобiльнi 240х508 У-2 або еквiвалент;Лот №10 - шини автомобiльнi 280х508 И-309 або еквiвалент;Лот №11 - шини автомобiльнi 260х508 ИН-142 або еквiвалент;Лот №12 - шини автомобiльнi 320х508 ИД-304 або еквiвалент;Лот №13 - шини автомобiльнi 21,3 R 24 ФД-14А або еквiвалент ) Новое


Оголошення про торги: товар - 28.73.1 Вироби з дроту (канат Г-В-Н-Р-1770 або еквiвалент)


Оголошення про торги: товар - 25.13.4 Стрiчки, приводнi паси гумовi (стрiчка конвеєрна)


Оголошення про торги: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (риштак, балка, рейка, проушина, вiсь, лемiш)


Оголошення про торги: послуги - 74.30.1 Послуги з технiчних випробувань та аналiзу (технiчний огляд канатiв на обриви дротiв)


Оголошення про торги: товар - 14.12.2 Крейда та доломiт (iнертний пил з гiдрофобiзуючими додатками)


Оголошення про торги: товар - 31.40.2 Акумулятори електричнi та акумуляторнi батареї (батарея 112 ТНЖ-350У5 або еквiвалент)


Оголошення про торги: : товар - 28.74.1 Засоби крiпильнi, вироби гвинтовi машиннi та пружини (Лот №1 болт путньої,гайка путня, накладка, пiдкладка, костиль Лот №2 болт путньої, гайка путня, накладка,пiдкладка, костиль)


Оголошення про торги: товар - 29.23.2 Вентилятори (вентилятори газовiдсмоктувальнi ВМГЦ-7М або еквiвалент)


Оголошення про торги: : товар - 35.20.3 Склад рухомий iнший (Лот №1 вагонетка ВГ-2,5-900 або еквiвалент, Лот № 2 вагонетка ВДК-2,5-900 або еквiвалент)


Оголошення про торги: товар - 35.20.1 Локомотиви залiзничнi (електровоз АМ-8Д або еквiвалент)


Оголошення про торги: товар - 32.20.1 Апаратура радiо- i телевiзiйна передавальна (лот №1 - комплект стволового радiозв'язку стацiонарного СКРС-1 або еквiвалент; лот №2 - комплект стволового радiозв'язку портативного СКРС-1 або еквiвалент; лот №3 - комплект стволового радiозв'язку клiтьового СКРС-1 або еквiвалент)


Оголошення про торги: товар - 29.12.3 Насоси та компресори повiтрянi (лот № 1 компресор УКВШ 15/7 або еквiвалент, лот № 2 вакуумний насос НВ 50 або еквiвалент)


Оголошення про торги: товар - 29.52.1 Машини та устаткування для добувної промисловостi (крiп сполучення УКС або еквiвалент)


Оголошення про торги: товар - 29.22.1 Устаткування пiдiймальне та такелажне (лот №1 Лебiдка ЛВ-25 або еквiвалент, лот №2 Лебiдка ЛШВ-1 або еквiвалент, лот №3 Лебiдка ЛМ-50 або еквiвалент)


Оголошення про торги: товар - 24.51.2 Речовини поверхнево-активнi (змочувач вугiльного пилу)


Оголошення про торги: товар - 33.10.16.900 Апарати кисневодихальнi та респiратори, газовi маски (патрони до саморятiвникiв учбових типу ШСС-1Т1 або еквiвалент, саморятiвники iзолюючого типу ШСС-1 або еквiвалент)


Оголошення про торги: послуги - 28.21.9 Послуги з технiчного обслуговування i ремонту бакiв, резервуарiв та контейнерiв металевих (перезарядка вогнегасникiв порошкових ВП-8)


Оголошення про торги: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (трансформаторна пiдстанцiя ТСВП-250/6-0,69 або еквiвалент, трансформаторна пiдстанцiя ТСВП - 400/6-0,69 або еквiвалент )


Оголошення про торги: товар - 29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (Лот №1 вимикачi автоматичнi АВВ або еквiвалент, Лот №2 пускачi ПВИТ або еквiвалент, Лот №3 з'єднувачi СНВ або еквiвалент, Лот №4 агрегат шахтний трансформаторний пусковий АШТ-П-4 УХЛ5 або еквiвалент, Лот №5 вимикач кабель - тросовий КТВ-2 або еквiвалент, Лот №6 датчики, Лот №7 пристрої контролю, Лот №8 сигналiзатори звуковi вибухобезпечнi СЗВ або еквiвалент, Лот №9 вимикачi автоматичнi АВ 400Р або еквiвалент, Лот №10 пускачi ПВИ320МВ або еквiвалент, Лот №11 пускачi ПВИ250МВ або еквiвалент, Лот №12 пускачi ПВИ160МВ або еквiвалент, Лот №13 пускачi ПВИ250МВР або еквiвалент, Лот №14 пускачi ПВИ125МВ або еквiвалент, Лот №15 пускачi ПВИ125БТ або еквiвалент, Лот №16 пускачi ПВИ250БТ або еквiвалент, Лот №17 пускачi ПМВИР41 або еквiвалент, Лот №18 пускачi ПВИ80МР або еквiвалент, Лот №19 пускачi ПВИ63 або еквiвалент, Лот №20 агрегат пусковий шахтний АПШ-1 або еквiвалент, Лот №21 з'єднувачi СНВ250М або еквiвалент, Лот №22 Вимикачi автоматичнi АВВ 250 або еквiвалент, Лот №23 Анкер металевий, Лот №24 ампула полiмерна хiмiчна 3.0 SF25/600 КАиПА або еквiвалент, Лот №25 Редуктор БПК або еквiвалент, Лот №26 Риштаки СП326 або еквiвалент, Лот №27 рейки "Ейкотрак" або еквiвалент, Лот №28 Приводна станцiя СП326 або еквiвалент, Лот №29 гiдророзподiлювач, Лот №30 Тиристорна установка АПМ-1У або еквiвалент, Лот № 31 УМК (УКД-400) або еквiвалент, Лот № 32 АУК-1М (5-блочний) або еквiвалент, Лот № 33 ячейки КРУВТ-6 або еквiвалент, Лот № 34 апаратура КУЗ-0,2 або еквiвалент, Лот № 35 блок живлення КУЗ або еквiвалент, Лот № 36 кiнцевий вимикач ВПВ-4А або еквiвалент, Лот № 37 сирена СЗВ-2 або еквiвалент, Лот № 38 пристрої сигналiзацiї РВИ-1 або еквiвалент, Лот № 39 блоки УСТ або еквiвалент)


Оголошення про торги: товар - 28.62.5 iнструменти iншi (Лот №1 рiзець,зубок,фiксатор рiзця, Лот № 2 - рiзець,зубок,фiксатор рiзця, коронка)


Оголошення про торги: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (Лот №1 ремонт барабана стрiчкового конвеєра, Лот №2 ремонт барабана стрiчкового конвеєра, Лот №3 ремонт барабана стрiчкового конвеєра, Лот №4 ремонт барабана стрiчкового конвеєра, Лот №5 ремонт барабана стрiчкового конвеєра, Лот №6 капiтальний ремонт породонавантажувальної машини, Лот №7 ремонт коронок прохiдницьких комбайнiв, Лот №8 ремонт шнекiв очисних комбайнiв, Лот №9 подовження термiну експлуатацiї пiднiмальних машин, Лот №10 подовження термiну експлуатацiї вентиляторiв, Лот №11 подовження термiну експлуатацiї пiдвiсних пристроїв, Лот №12 подовження термiну експлуатацiї гальмiвних систем, Лот №13 подовження термiну експлуатацiї клiтей, вагонеток, парашутiв, скiпiв, баддей, противаг, Лот №14 подовження термiну експлуатацiї копрiв, Лот №15 подовження термiну експлуатацiї армiровки, Лот №16 подовження термiну експлуатацiї повiтрязбiрникiв, Лот №17 подовження термiну експлуатацiї компресорiв, Лот №18 подовження термiну експлуатацiї шкiвiв, Лот №19 подовження термiну експлуатацiї амортизаторiв, Лот №20 ремонт редукторiв, Лот №21 ремонт редукторiв, Лот №22 ремонт редукторiв, Лот №23 ремонт редукторiв, Лот №24 ремонт механiзмiв подачi очисних комбайнiв , Лот №25 ремонт механiзмiв подачi очисних комбайнiв, Лот №26 ремонт редукторiв, Лот №27 ремонт редукторiв, Лот №28 ремонт редукторiв, Лот №29 ремонт кронштейнiв)


Оголошення про торги: товар - 31.62.1 Електроустаткування н.в.i.у. (швидкодiюча апаратура газового захисту АТБ, апаратура перевiрки швидкодiї ПВСМ, генератор частоти, приймач)


Оголошення про торги: товар - 28.74.1 Засоби крiпильнi, вироби гвинтовi машиннi та пружини (болт,гайка,шпилька)


Оголошення про торги: товар -29.52.6 Вузли до машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (стрiчковий став, барабан, блок, клин,болт, напiвмуфта, барабан, рештак, вiсь, палець, зiрка, утюг, кiнцева голiвка, венець, шпонка, секцiонна опалубка, полок прохiдницький, проводник коробчатий )


Оголошення про торги: товар - 29.12.3 Насоси та компресори повiтрянi (Лот№ 1 димосос ДН-12,5 або еквiвалент, Лот № 2 димосос ДН-12,5 або еквiвалент , Лот № 3 димосос ДН-15 або еквiвалент, Лот № 4 робоче колесо на ДН-12,5 лiве, робоче колесо на ДН-12,5 праве, Лот № 5 вентилятор ЗОЦС-85У2 або еквiвалент, Лот № 6 вентилятор ВДН-12,5 або еквiвалент)


Оголошення про торги: товар - 28.75.2 Вироби металевi рiзнi iншi (Замки М-16, СВП 22 або еквiвалент; Замки М-24, СВП 22 або еквiвалент; Замки М-16, СПВ 33 або еквiвалент; Замки М-24 ,СВП 33 або еквiвалент;)


Оголошення про торги: : товар - 26.61.1 Вироби з бетону будiвельнi (затяжка шахтна залiзобетонна з гранiтним заповнювачем ЗШ -10.2.5 або еквiвалент)


Оголошення про торги: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва ( лот № 1- капiтальний ремонт секцiй механiзованих комплексiв 2КД -90, лот № 2 - капiтальний ремонт секцiй механiзованих комплексiв 3КД -90)


Оголошення про торги: послуги - 29.52.9 Послуги з монтажу, технiчного обслуговування i ремонту машин та устаткування для добувної промисловостi та будiвництва (капiтальний ремонт насосiв, капiтальний ремонт вуглесосiв)


Оголошення про торги: товар - 31.30.1 Провiд та кабель iзольованi (кабель ВЭВБбШв або еквiвалент - 16 000 м, кабель ВЭВКбШв або еквiвалент - 8 000 м, кабель КГЭШВ або еквiвалент -10 500 м, кабель КОГВЭШ або еквiвалент - 10 000 м, кабель ТАШс або еквiвалент - 10 000 м, кабель ВП або еквiвалент - 50 000 м, кабель АППВ або еквiвалент - 2 000 м, кабель ППВ або еквiвалент - 3 000 м, кабель ТАШ або еквiвалент - 20 000 м, кабель КСЦЭБбШв або еквiвалент - 500 м, кабель КГЭШуС-ПБ або еквiвалент - 500 м)


Оголошення про торги: товар - 23.20.1 Продукти нафтоперероблення рiдкi (напiвсинтетичний концентрат Solcenic PL PLUS або еквiвалент )


Оголошення про торги: товар - 27.10.6 Прокат сортовий гарячекатаний (Спецпрофiль СВП-27 або еквiвалент, Спецпрофiль СВП-33 або еквiвалент; )


Оголошення про торги: товар - 28.73.1 Вироби з дроту ( Лот № 1електроди зварювальнi АНО-4 або еквiвалент, Лот № 2 електроди зварювальнi АНО-4 або еквiвалент, Лот № 3 електроди зварювальнi АНО-4 або еквiвалент, Лот № 4 електроди зварювальнi УОНИ-13/55 або еквiвалент, Лот № 5 електроди зварювальнi УОНИ-13/55 або еквiвалент, Лот № 6 електроди зварювальнi УОНИ-13/55 або еквiвалент, Лот № 7 електроди зварювальнi Т-590 або еквiвалент, Лот № 8 електроди зварювальнi Т-590 або еквiвалент)


Оголошення про торги: послуги - 28.52.1 - Послуги з оброблення металiв iншими способами (Лот №1 виготовлення металоаркового крiплення iз спецпрофiлю СВП-27 ,СВП-33, Лот № 2 виготовлення металоаркового крiплення iз спецпрофiлю СВП-27 ,СВП-33, Лот № 3 виготовлення крiплення iз спецпрофiлю СВП-27 ,СВП-33)
Назад

УИОиКТ ГП ДУЭК, 2010.
mail: УИОиКТ ГП ДУЭК