ЗВIТ про результати проведення процедур вiдкритих i двоступеневих торгiв та попередньої квалiфiкацiї 2014 рiк


ЗВIТ про результати проведення процедур вiдкритих i двоступеневих торгiв та попередньої квалiфiкацiї № 3-08.08.2014/11-00 вiд 21.07.2014р.
послуги - 33.12.2 - Ремонтування та технiчне обслуговування машин i устатковання спецiальної призначеностi (капiтальний ремонт електровозiв, вузлiв електровозiв) Новое


ЗВIТ про результати проведення процедур вiдкритих i двоступеневих торгiв та попередньої квалiфiкацiї № 3-04.08.2014/10-00 вiд 21.07.2014р.
товар - 02.20.1 Деревина необроблена (лот №1 - рудниковий стояк хвойних порiд для крiплення гiрничих вироботок або еквiвалент; лот №2 - рудниковий стояк хвойних порiд для крiплення гiрничих вироботок або еквiвалент; лот №3 - рудниковий стояк хвойних порiд для крiплення гiрничих вироботок або еквiвалент) Новое
УИОиКТ ГП ДУЭК, 2014.
mail: УИОиКТ ГП ДУЭК